Wil jij de redactieraad van U-Today versterken?

| Maaike Platvoet

Wegens het aflopen van de zittingsperiode van een aantal leden uit de personeelsgeleding én de studentgeleding zoekt de redactieraad van de U-Today met ingang van het volgend collegejaar nieuwe enthousiaste leden voor de redactieraad.

De redactieraad van U-Today, het onafhankelijke journalistieke platform van de Universiteit Twente, zoekt - met ingang van het volgend collegejaar - vier nieuwe leden: een student en drie medewerkers met hart voor universitaire journalistiek. De redactieraad bestaat momenteel uit zes leden: Mark Swinkels (studentlid), voorzitter Eric Lutters en Alma Schaafstal (wetenschappelijke staf), Edward Borggreve  en Sterre Mkatini (OBP-staf) en Oscar Peters (extern lid).

Gevraagd en ongevraagd advies

De redactieraad komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen voor overleg over het gekozen redactiebeleid. Belangrijke functie is om de hoofdredacteur van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien. Ook kan zij een bemiddelende rol spelen bij conflicten.

De raad vormt een afspiegeling van de UT-gemeenschap, en bestaat uit ten minste een wetenschappelijk personeelslid, een ondersteunend personeelslid, een studentlid en een extern lid.

In het redactiestatuut van U-Today staat meer informatie over het functioneren van de redactieraad. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Maaike Platvoet (hoofdredacteur U-Today) via [email protected] of met Eric Lutters (huidig voorzitter redactieraad) via [email protected].

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.