Elftal TG’ers bij MST vormt eerste vakgroep Technische Geneeskunde

| Rense Kuipers

Elf UT-alumni richtten samen de eerste ziekenhuisvakgroep Technische Geneeskunde op in het Medisch Spectrum Twente. Medisch manager en universitair docent Femke Schröder vertelt over erkenning voor de beroepsgroep, de band met de UT en toekomstplannen.

Het elftal TG'ers bij MST. Vijfde van links: Femke Schröder.

‘We hadden het gevoel dat het momentum en de massa er waren’, vertelt medisch manager Femke Schröder over de oprichting van de vakgroep, in de zomer van 2023. De zoektocht naar draagvlak verliep voorspoedig. ‘Het werd breed gedragen in de organisatie, merkten we. Natuurlijk staat de discipline bij de UT en specifiek het TechMed Centre hoog op de agenda. Dat heeft zeker bijgedragen aan het draagvlak.’

Erkenning voor beroepsgroep

Dit voorjaar trad de vakgroep officieel toe tot de vereniging medische staf. Een belangrijke mijlpaal, zegt Schröder. ‘Ben je onderdeel van de medische staf, dan heb je meer inspraak in de besluitvorming en meer invloed op het beleid binnen een ziekenhuis. Van oudsher bestaat de vereniging uit medisch specialisten. Dat wij daar nu onderdeel van zijn geworden is een erkenning voor de beroepsgroep als gelijkgestelde beroepsbeoefenaar.’

Alle elf technisch geneeskundigen die klinisch werkzaam zijn in het ziekenhuis in de individuele patiëntenzorg zijn lid van de vakgroep, zegt Schröder. ‘Naast de vakgroepleden werken er veel meer TG’ers bij MST, maar in andere functies. We zoeken als vakgroep natuurlijk ook verbinding met deze TG’ers in een onderzoeksfunctie of andere klinische functie.’

'Nu kunnen we vanuit de gehele vakgroep de UT helpen aan een veel bredere klinische input'

Input geven aan UT-opleiding

Het is niet dat de vakgroep een eigen thuishonk heeft binnen het ziekenhuis, ze zitten overal verspreid. ‘We zijn hybride georganiseerd; we zijn één groep, maar zijn allen betrokken bij verschillende afdelingen of bijvoorbeeld de innovatielabs van MST.’ Wat de meerwaarde van zo’n vakgroep is volgens de UT-alumna? ‘Enerzijds zit het in de kruisbestuiving. Je kan structureler met elkaar samenwerken, in plaats van dat je je beperkt tot het eigen medische domein.’

Ook de zichtbaarheid is belangrijk, zowel binnen MST als met externe partijen – zoals de UT. ‘Waar we tot nu toe als individu werden benaderd, kunnen we nu onze krachten bundelen. Met een groep heb je een centraal aanspreekpunt.’ Ook voor de UT-opleiding technische geneeskunde biedt dat voordelen, aldus Schröder. ‘De opleiding wil natuurlijk weten van het werkveld waar de behoeftes liggen. Voorheen ging dat via individuen, nu kunnen we vanuit de gehele vakgroep de UT helpen aan een veel bredere klinische input.’

Patiënt boven paper

Niet alleen op onderwijsgebied zijn er voordelen voor de UT, ook in onderzoek zijn er volgens Schröder ‘voldoende dwarsverbanden’. Dat geldt niet alleen voor haarzelf; Schröder is niet alleen werkzaam aan MST, maar is ook universitair docent bij ET-vakgroep Biomedical Device Design and Production Technology. Ook haar collega’s Frank Halfwerk, Mattienne van der Kamp, Rob van Doremalen, Marleen Tjepkema, Maaike Koenrades en Emilie Klaver hebben een dubbele aanstelling.

'De patiënt komt voor de wetenschap' - Femke Schröder

Al moet je zo’n onderzoekssamenwerking wel in perspectief zien, haast ze zich te zeggen. ‘Hier in MST gaat het primair om de patiëntenzorg – en voor ons als TG’ers om die te innoveren. De patiënt komt voor de wetenschap. Het is niet zo dat we veertig uur per week als wetenschapper werken. Volgens mij hebben we nu vier innovaties die publicabel zijn, maar we zijn er nog niet aan toegekomen om die op te sturen naar een tijdschrift. Daadwerkelijk impact maken op de MST-patiënt gaat toch echt voor.’

Beroep profileren

Met de oprichting van de vakgroep en de toetreding tot de vereniging medische staf zijn belangrijke stappen gezet voor de technisch geneeskundigen. Volgens Schröder is de beroepsgroep niet meer weg te denken uit de Nederlandse ziekenhuizen. ‘We zijn een nieuwe beroepsgroep. Alle leden van onze vakgroep hebben de UT-opleiding technische geneeskunde gevolgd – velen begonnen hun studie voor 2010. Als TG’ers van het eerste uur hebben we ons beroep samen vormgegeven en voelen we allen de drang om het beroep goed te profileren.’

Maar er is nog een wereld te winnen, zegt Schröder. Nog niet elke afdeling binnen MST heeft TG’ers in dienst. ‘Het is vaak een geval van onbekend maakt onbemind. Vaak is er niet direct financiering beschikbaar, of ruimte voor een fulltimefunctie. Maar goede voorbeelden laten zich altijd volgen. Ook in de academische centra in Groningen en Nijmegen zijn TG’ers nu georganiseerd. Wat begint met een stage, kan zich al snel uitbouwen. Dat zie je nu bij het Thorax Centrum Twente binnen MST, waar binnenkort drie promotieplekken vrijkomen – specifiek voor TG’ers.’

'Waarom zouden de buren van ZGT niet de volgende zijn?' - Femke Schröder

Die ontwikkeling past in de toekomstplannen van de vakgroep. ‘Op landelijk vlak willen we samen met het ministerie van VWS een erkende vervolgopleiding voor TG’ers opzetten om zo landelijk impact te maken. Die vervolgopleiding is er nu wel voor basisartsen, maar is vooralsnog voor TG’ers alleen op maat beschikbaar.’ Binnen MST en in onderzoekssamenwerking met de UT denkt Schröder aan het ‘breder bijdragen aan de zorg’. ‘Niet alleen in verschillende innovatielabs, maar ook in klinische werkzaamheden en bijvoorbeeld thema’s als eHealth. Dat is ontzettend in opkomst en daarin kunnen wij een goede rol spelen.’ En – besluit Schröder – ze gunt meer ziekenhuizen een eigen TG-vakgroep. ‘Waarom zouden de buren van ZGT niet de volgende zijn?’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.