Beurs voor vier UT-grensprojecten naar groene chemie

| Redactie

Vier UT-projecten ontvingen onlangs een beurs vanuit NWO om onderzoek te doen naar thema’s binnen het programma Elektrochemische Conversie en Materialen.

Wat het programma bijzonder maakt, is dat er samengewerkt wordt tussen Nederlandse en Duitse kennisinstellingen, private partijen en overheden. Het grensprogramma is een samenwerking van NWO met de Duitse ministeries van Onderwijs en Onderzoek, en van Economische Zaken en Klimaatactie. Van de vijf gehonoreerde projecten, zijn er vier aangevraagd door de UT.

Universitair docent Marco Altomare is hoofdaanvrager van het consortia dat duurzame elektrochemische processen wil ontwikkelen voor de omzetting van koolstofdioxide in platformchemicaliën op basis van formaldehyde. Universitair docent Aayan Banerjee leidt het project dat zich richt op het ontwikkelen van innovatieve stroom-naar-gas technologie. Hoogleraar Rob Lammertink gaat onderzoek doen naar de rol van gasproducten die gevormd worden tijdens alkaline-elektrolyse. Het project van hoogleraar Wilko Rohlfs richt zich op de ontwikkeling van een efficiënte en duurzame oplossing voor huishoudelijke ruimteverwarming en warmwatervoorziening, door middel van een hybride brandstofcel-warmtepompsysteem.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.