Internationale Vrouwendag is zowel 'een viering en oproep tot actie'

| Rense Kuipers

Kunsttentoonstellingen, een foto-expositie, een filmlezing en een mars. Die activiteiten vinden in de loop van volgende week plaats, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op de UT op 8 maart.

Verena Menzel, een van de organisatoren van de evenementenreeks: 'Het is moeilijk voor een individu om het grote systeem te veranderen, maar we kunnen allemaal kleine stapjes zetten.'

In de loop van volgende week vinden er twee 'weeklange ervaringen' plaats. Van 4 tot en met 7 maart is er een kunstexpositie in Ravelijn, met onder andere het werk van de bekende Nederlandse glaskunstenares Annemiek Punt. In de Spacebar, in het Enschedese centrum, is ook een tentoonstelling.

Van 6 tot en met 8 maart is er een expositie in de 'diagonaal' van Carré, waarbij het thema meer centraal staat in UT-perspectief. 'Het gaat om een foto-expositie van vrouwen op de UT en wetenschap die draait om gezondheid van vrouwen bijvoorbeeld', zegt Verena Menzel, een van de hoofdorganisatoren namens P-NUT-werkgroep EQUITY.

Ook is er op dinsdagavond een Studium Generale-lezing, gericht op mannelijke stereotypen in films. En Amnesty Utwente organiseert een mars in het centrum van de stad op vrijdag.

'Voel je vrij om het oneens te zijn'

De activiteiten worden georganiseerd door acht verschillende initiatieven binnen de UT. 'Allemaal met een focus op feminisme', zegt Menzel. 'Deze samenwerking, variërend van studenten tot ondersteunend personeel tot senior academici, is vergelijkbaar met vorig jaar. Dat heeft de tand des tijds gelukkig doorstaan.'

De activiteiten zijn echter enigszins anders. Belangrijk dit jaar was om de drempel te verlagen en een gericht programma aan te bieden, legt Menzel uit. 'Vorig jaar hadden we veel verschillende evenementen verspreid over de week. Maar de opkomst was erg afhankelijk van de beschikbaarheid van mensen op die specifieke tijden en data. En we merkten dat we mensen aantrokken die toch al in de eerste plaats geïnteresseerd waren in het thema.'

Dat is een misvatting rond Internationale Vrouwendag die Menzel koste wat kost wil vermijden. 'Hoewel de naam anders doet vermoeden, is Internationale Vrouwendag voor iedereen. Het is ook belangrijk dat kritische stemmen zich in het gesprek mengen, bijvoorbeeld ook de witte mannelijke ingenieursstudenten. Kom gewoon langs en voel je vrij om het oneens te zijn, dat is de enige manier om vooruit te komen.'

Viering en oproep tot actie

Volgens Menzel is Internationale Vrouwendag zowel 'een viering als een oproep tot actie'. 'In een ideale situatie, wanneer alles eerlijk en rechtvaardig is, hebben we misschien niet eens een Internationale Vrouwendag nodig. Maar ik vind het ook belangrijk om te vieren hoe ver we al zijn gekomen op het gebied van feminisme, zowel wereldwijd als op de UT.'

Maar er is nog een lange weg te gaan, haast de promovendus zich te zeggen. 'Er zijn nog steeds kwesties als gelijke beloning, inclusie en toegankelijkheid en de lekkende pijpleiding – hoe hoger de academische positie, hoe minder vrouwen er in die functies te vinden zijn.' Menzel merkt op dat het onrealistisch is om grote veranderingen van een individu te verwachten. 'Maar als we allemaal met open ogen kijken in ons dagelijks leven, zijn er genoeg dingen die beter kunnen. Net als de gratis menstruatieproducten op de campus, of de all-gender toiletten. Ook kan de UT meer inzetten op inclusievere vacatures. Het is moeilijk voor een individu om het grote systeem te veranderen, maar we kunnen allemaal kleine stapjes zetten.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.