Helft artsen en studenten ervaart grensoverschrijdend gedrag

In een enquête zegt de helft van de artsen en geneeskundestudenten ervaring te hebben met grensoverschrijdend gedrag. Vooral vrouwen zijn de klos en vooral chirurgen de zondaars.

Het kunnen schreeuwpartijen zijn, foute grappen, ongewenste intimiteiten of buitensluiting. Zeker de helft van de artsen en medische studenten die reageerden zeggen tegen Medisch Contact dat ze ermee te maken hebben gehad.

Het vakblad verspreidde in september een vragenlijst onder 57 duizend artsen en studenten. De ruim 6.500 respondenten melden het vaakst intimidatie en machtsmisbruik (31 procent). Maar er is ook sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag (29 procent), discriminatie en racisme (18 procent) en pestgedrag (15 procent).

Gevolgen

Op het moment dat het ze overkomt doen ze vaak niets. Toch merkt de helft van de slachtoffers dat grensoverschrijdend gedrag later verstrekkende gevolgen heeft voor hun mentale welzijn of zelfs voor hun carrière.

Vooral slachtoffers van pestgedrag hebben naar eigen zeggen relatief vaak last van zowel psychische als fysieke klachten. Ook verloren ze vaker hun baan of zijn ze zelf op zoek gegaan naar ander werk.

Het is geregeld oud zeer, waar artsen en studenten over vertellen, bijvoorbeeld van vijf jaar of langer geleden. Uit de cijfers is niet op te maken of het nu beter of slechter is dan vroeger.

Aanrakingen

De slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag krijgen vaak grappen en opmerkingen te verduren, maar de helft van hen heeft ook ongewenste aanrakingen meegemaakt.

Vrouwen zijn vaker dan mannen het slachtoffer, vooral van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Omgekeerd wijzen ze vooral mannen aan als daders. Vaak gaat hem om leidinggevenden of docenten.

Medisch Contact vroeg ook welke specialisten nou het meest in de fout gingen. Dat zijn, met kop en schouders, de chirurgen. In alle categorieën die in de vragenlijst aan bod kwamen, worden chirurgen in dertig tot veertig procent van de gevallen als dader aangewezen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.