UT’ers ervaren en zien grensoverschrijdend gedrag, maar waar meld je dat?

| Stan Waning

UT-medewerkers en studenten krijgen in verschillende mate te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van U-Today onder de UT-gemeenschap. Het merendeel van de respondenten weet niet waar zij met hun klachten terecht kunnen.

Photo by: Enith Vlooswijk

Uit het onderzoek onder 286 respondenten blijkt dat elf procent van de medewerkers die de enquête invulden, slachtoffer is geweest van grensoverschrijdend gedrag. ‘Ik bevroor, probeerde iets te zeggen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk ben ik naar de leidinggevende gegaan, daarna hield het gelukkig op’, schrijft een respondent. Bij studenten lag het percentage dat te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag veel hoger: onder hen zegt bijna veertig procent hier jaarlijks of vaker mee te maken te hebben. 

Medewerkers melden dat fysiek geweld niet of nauwelijks voorkomt op de werkvloer, maar andere vormen – zoals roddelen, verbaal geweld of pesten vanwege identiteit - spelen volgens hen wel een rol. Daarbij wordt ‘de koffiemachine op de gang’ met enige regelmaat als de locatie genoemd, waar het ongewenste gedrag plaatsheeft.

Complimenten

Studenten zien het voornamelijk misgaan in uitgaansgelegenheden in de Enschedese binnenstad, maar ook in studentenhuizen op de campus of in het Sportcentrum. Complimenten over hun uiterlijk ervaren ze niet als vervelend, maar seksuele opmerkingen en ongewenste aanrakingen wel. Het gaat dan vooral om: ongewenst proberen te zoenen, vragen naar seks en/of in het nauw gedreven worden. ‘Ik mijd clubs met veel mannen’, aldus een respondent.

Als het grensoverschrijdende gedrag een seksuele lading krijgt, zegt het grootste deel van de respondenten daar niet van gediend te zijn. Ze wijzen het af als het hen overkomt, maar het gedrag melden doet slechts een minderheid. Zeventien procent van de respondenten meldt het bij de UT, vijf procent doet dat bij andere meldpunten. Eén op de zes respondenten weet precies waar ze terechtkunnen, al geeft de helft van de respondenten aan dat ze denken daar wel achter te komen zodra het nodig blijkt te zijn.

Internationale respondenten geven aan nog meer moeite te hebben om het juiste meldpunt te vinden. Meer dan driekwart van de respondenten weet niet waar hij of zij moet zijn met een melding van ongewenst gedrag. Verder zijn bij internationale respondenten dezelfde patronen zichtbaar als bij Nederlandse respondenten.

U-Today deed de afgelopen weken onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de UT door middel van een enquête, om de omvang van het thema in kaart te brengen. 286 respondenten deden mee aan het onderzoek. De uitkomsten zijn daarom niet representatief voor de UT-gemeenschap, maar schetsen wel degelijk een beeld. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het onafhankelijke onderzoeksbureau Newcom.

Mocht je na het lezen van dit artikel negatieve gedachtes of gevoelens krijgen, dan kan het goed zijn om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Het Centrum voor Seksueel Geweld biedt hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt. Je kunt gratis en anoniem chatten of bellen met 0800-0188.

Illustraties door Enith Vlooswijk.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.