'Persoon met verward gedrag vraagt andere vaardigheden'

| Sandra Pool

De Universiteit Twente heeft sinds september een speciaal getraind interventieteam voor personen met verward gedrag. Het team is actief in gebouw Vrijhof. Volgens Carmen Olde Scholtenhuis, afdelingshoofd Student Affairs, Coaching and Counseling dat in de Vrijhof zit, is het goed om voorbereid te zijn hoe om te gaan met een verward persoon.

Photo by: Klaas-Jelmer Sixma
Beeld van een recente oefening van het interventieteam.

De UT kent al Bedrijfshulpverlening (BHV). Nu komt er een interventieteam bij. Waarom?

‘Een interventie bij een persoon met verward gedrag vraagt soms andere vaardigheden en kennis dan een BHV. Er kan sprake zijn van een psychose, of iemand die onder invloed is of agressief. Het gaat niet om het verzorgen van een wond en een verband aanbrengen, even kort door de bocht. Dat is namelijk heel zichtbaar, terwijl bij een verward persoon niet altijd gelijk duidelijk is wat er aan de hand is en welke kant het opgaat. Daarom zijn twee aparte teams gewenst. Het team is overigens wel opgezet in nauwe samenwerking met Job van Regteren, hoofd BHV.’

Hoe ziet een interventie eruit?

‘Een melding volgt wanneer er in een gesprek sprake is van een onveilige situatie voor een van de personen. Dan komt het team bijeen en gaan twee mensen ter plaatse. Zij bekijken op afstand wat nodig is. Ze zorgen voor hun eigen veiligheid, van de omgeving en voor de veiligheid van de persoon. Soms is hun aanwezigheid alleen al voldoende om te de-escaleren, maar ze kunnen ook zelf handelen, opschalen of eventueel de beveiliging inschakelen. Anders dan bij reguliere BHV maken we deze tussenstap ten aanzien van de beveiliging, omdat een uniform ook een trigger kan zijn voor escalatie.’

Wie kan een melding doen?

‘Iedereen in de Vrijhof. Dat kan bij de Servicedesk of bij de balie in de bibliotheek.’

Wat betekent de komst van het interventieteam voor jouw afdeling?

‘Het betekent niet specifiek iets voor mijn team, maar we vinden het allemaal fijn dat een bredere groep zich bezighoudt met het welzijn en de veiligheid van onze studenten en medewerkers. Een aantal psychologen was actief betrokken bij het instrueren van het team.’

Wat is een volgende stap?

‘Voor gebouw Vrijhof blijft het team sowieso operationeel en ik hoop dat het opvolging vindt in andere gebouwen van de UT. We zijn net gestart, nog lerend en proberen voortdurend het team en de processen te verbeteren. ‘

Spanningsveld

De wens om een interventieteam in gebouw Vrijhof gaat al een aantal jaren terug, weet Erwin Medendorp, Integraal Veiligheidsmanager op de UT.  ‘De oorsprong lag bij een gevoel van ongemak bij de studentpsychologen die in het gebouw werken’, vertelt hij. ‘Zij zijn met een cliënt alleen in een behandelkamer. Wat nou als er eens intimiderend gedrag voorkomt of een dreiging ontstaat? Daarom is gezocht naar een oplossing. Met een druk op een alarmknop kunnen studentpsychologen nu het interventieteam oproepen.’

Het daadwerkelijke aantal incidenten op de campus voor een mogelijke inzet van het interventieteam is over de afgelopen jaren op één hand te tellen, zegt Medendorp. ‘Er zit een spanningsveld tussen gevoelsmatige en harde cijfers hoe vaak zoiets nou voorkomt. En wat valt er wel onder en welke voorvallen niet? Dat is best moeilijk te beoordelen.’

Mede daardoor is er nog geen voornemen om het interventie-idee verder uit te rollen, aldus Medendorp. ‘Na de opleiding en oefening van het team kwam dat idee wel naar voren. Afgesproken is om te bekijken hoe het gaat en dan opnieuw deze vraag te stellen. Is er behoefte en wil het team dat dan ook?’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.