Gelijk geboorteverlof voor alle UT-medewerkers

| Rense Kuipers

Door een nieuwe regeling is het voor elke UT-medewerker met gezinsuitbreiding – ongeacht de gezinssamenstelling – mogelijk om zes weken geboorteverlof te krijgen. De regeling, opgesteld door de dienst Human Resources, is vorige week goedgekeurd door het Overlegorgaan Personeel UT.

Photo by: Frans Nikkels

De UT had al verschillende verlofregelingen staan in verband met ouderschap, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof en adoptieverlof. ‘Door de huidige wet- en regelgeving zijn niet voor alle gezinssamenstellingen de verlofrechten voor kinderen, biologische en juridische ouders en draagmoeders passend of rechtvaardig’, legt HR-beleidsmedewerker Michael Neys uit. Hij schreef samen met collega Karen Wever de nieuwe regeling.

‘Binden met een kind’

De UT wil de mogelijkheden voor geboorteverlof uitbreiden, aldus Neys. ‘Het gaat bijvoorbeeld om meeroudergezinnen of een gezin met twee vaders. In zulke gevallen hebben niet alle ouders recht op geboorteverlof.’ Dat moet volgens Neys met deze nieuwe regeling verholpen zijn. ‘Vanuit een integrale aanpak op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie vinden we dit belangrijk. De geboorte van een kind is een life event waar je tijd voor wil hebben en waarvoor we als werkgever de ruimte willen geven aan een medewerker om te binden met een kind.’

Iedereen zes weken verlof

Door de nieuwe regeling krijgt nu elke UT-medewerker in verband met ouderschap sowieso zes weken verlof, waarbij de UT het volledige loon in die periode uitbetaalt. ‘Het heet niet voor niets de regeling gelijk geboorteverlof voor alle gezinnen’, licht Neys toe. ‘Voorheen kwam je op een dood spoor terechtkwam als er geen regeling passend was, of moest je je situatie uitleggen bij een leidinggevende. Zo’n drempel is nu weggehaald. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn voor iedereen.’

Eerder uitzondering dan regel

Om hoeveel (potentiële) situaties het gaat, dat is volgens de HR-medewerker niet bekend. ‘Het is een vraag die het OPUT ook stelde toen de regeling ter goedkeuring voor lag, maar daar houden we geen gegevens van bij – en dat moeten we ook niet willen. Spiegel je het aan landelijke cijfers dan kun je concluderen dat zulke gezinssituaties eerder uitzondering dan regel zijn. Maar als het voorkomt, moet het goed geregeld zijn’, aldus Neys.

Intern onderzoek naar inclusie medewerkers

De regeling vloeit voort uit een onderzoek uitgevoerd door Maarten Renkema, universitair docent bij BMS-vakgroep IEBIS, getiteld ‘Inclusion of LGBTQ+ Employees at the University of Twente’. Renkema dacht vervolgens mee over het nieuwe beleid.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.