Routekaart wijst studenten beter de weg naar hulp

| Rense Kuipers

Bij welk ‘loket’ moet je als student aankloppen met een vraag of probleem? Om UT-studenten met een hulpvraag beter hun weg te laten vinden, ontwikkelde de afdeling Student Affairs Coaching & Counselling een routekaart.

Photo by: Laurens Kuipers

Dat de UT-gemeenschap maar moeizaam haar weg weet te vinden naar de universitaire hulpstructuur is een probleem dat al meermaals werd aangekaart door de universiteitsraad. ‘Dat was precies de onderliggende zorg om hiermee aan de slag te gegaan’, zegt Carmen Olde Scholtenhuis, hoofd van de afdeling Student Affairs Coaching & Counselling (SACC).

Ook bij SACC kwamen die signalen binnen, vult communicatiemedewerker Niels Schepers aan. ‘We merken dat er behoefte is aan overzicht, zowel bij studenten als medewerkers. De hulpstructuur op de UT is wat uitgebreid de laatste jaren, maar niet altijd even overzichtelijk.’

‘Studieadviseur eerste aanspreekpunt’

Een routekaart onder de noemer ‘Find your Support’ moet in ieder geval de studentenpopulatie helpen. Daarin is de hulpstructuur van de UT gevisualiseerd en gecategoriseerd, op het gebied van sociale veiligheid, (mentale) gezondheid, studentenleven, onderwijs, de arbeidsmarkt en juridische en financiële zaken. ‘Met de studieadviseur centraal, als eerste aanspreekpunt’, aldus Olde Scholtenhuis. ‘We gaan niet pretenderen dat dit overzicht volledig en perfect is, maar we wilden wel het juiste abstractieniveau, met duidelijke hoofd- en subonderwerpen.’

Welzijn

Om meer helderheid te creëren, werkte SACC samen met studenten, vult Schepers aan. ‘De meeste studenten weten wel dat er een Student Union is en een klachtendesk. Maar in welk geval je naar wie toestapt, dat kan duidelijker.’ ‘Om die reden hanteren we bijvoorbeeld niet de term well-being’, vult Olde Scholtenhuis aan. ‘Die term wordt snel gebruikt als er iets aan de hand is, maar welzijn is meer dan dat. Zo kan lidmaatschap bij een sport- of cultuurvereniging ook in positieve zin bijdragen aan het welzijn van een student.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.