Tien procent UT-medewerkers registreert verlof niet

| Redactie

Ongeveer tien procent van de UT-medewerkers geeft zijn of haar verlof niet door via het MyHR-systeem, zo meldt dienst HR in een mail aan leidinggevenden. Het niet-registreren van die uren zorgt ‘voor een stuwmeer’ aan opgebouwd verlof, wat financiële gevolgen heeft voor de UT.

Alle medewerkers van de UT dienen verlof aan te vragen en te registreren via MyHR. In de praktijk blijkt dat tien procent van het personeel dat niet doet. Ook ziet HR dat er ‘stuwmeren aan opgebouwd verlof ontstaan’ en dat openstaande vakantie-uren aan het einde van een dienstverband vaker worden uitbetaald dan opgenomen. In 2022 ging dat om gemiddeld zeventig uur per medewerker, goed voor een totaalbedrag van bijna 1,7 miljoen euro.

Het bovenstaande zorgt er voor dat de verlofregistratie van de UT onvolledig is, waardoor onvoldoende in beeld is of en hoeveel verlof personeel opneemt. Het betekent ook dat het restantsaldo aan vakantie-uren uit MyHR automatisch wordt uitbetaald bij uitdiensttreding. Dat kan (veel) te veel zijn bij geen of slechte registratie. De verplichte reserve die de UT moet aanhouden voor opgebouwd, maar niet opgenomen verlof is sinds 2020 daardoor flink opgelopen.

HR vraagt leidinggevende om te controleren of medewerkers hun verlof registeren via MyHR en hen daarop aan te spreken als dat niet het geval is.  

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.