Mannen promoveren twee keer vaker cum laude

| HOP, Peer van Tetterode

Proefschriften van mannen krijgen bijna twee keer vaker de onderscheiding cum laude dan die van vrouwen, blijkt uit een voorpublicatie van een onderzoek van socioloog Thijs Bol. Verschillen in vakgebied spelen hierbij geen rol.

Foto: promotiezaal in de Waaier op de UT.

Ongeveer vijf procent van alle dissertaties krijgt het predicaat cum laude van beoordelingscommissies. Dat gebeurt als de promovendus zich op verschillende criteria heeft onderscheiden en dus uitmuntend onderzoek heeft verricht.

In alle disciplines promoveren mannen bijna twee keer zo vaak cum laude als vrouwen. Verder blijkt dat mannelijke kandidaten daar meer kans op maken naarmate er meer mannen in de beoordelingscommissie zitten. Dat staat in een voorpublicatie van een onderzoek van Thijs Bol, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam en vicevoorzitter van De Jonge Akademie, een gezelschap van relatief jonge topwetenschappers.

Peerreview

Hij baseert zich op de beoordelingen van ruim vijfduizend oud-kandidaten die tussen 2011 en 2021 zijn gepromoveerd aan ‘een grote Nederlandse universiteit’.

Bol wil nog geen vragen beantwoorden over het onderzoek. Het paper moet nog worden beoordeeld door peerreviewers van het wetenschappelijke tijdschrift waarin hij het wil publiceren.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.