Elf vluchtelingen mogen aan de slag met NWO-beurs

Elf vluchtelingen kunnen hun wetenschappelijke carrière in Nederland voortzetten dankzij een speciale beurs van onderzoeksfinancier NWO. Ze gaan anderhalf tot twee jaar aan het werk, al dan niet in deeltijd.

Foto ter illustratie.

Het is de vierde keer dat de zogeheten Hestia-beurzen voor gevluchte wetenschappers zijn verdeeld. De ontvangers doen onder meer onderzoek naar de effecten van medicijnen op algenpopulaties, naar moederschapsstress en naar de gevolgen van de oorlog in Syrië voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen daar.

Zonde

Door taalproblemen of cultuurverschillen is het voor gevluchte wetenschappers niet makkelijk om de draad weer op te pakken. Daardoor dreigt hun talent verloren te gaan en dat zou zonde zijn, is de gedachte achter het beurzenprogramma.

De onderzoekers krijgen een voltijdsaanstelling voor maximaal anderhalf jaar of een deeltijdsaanstelling voor twee jaar. Er is iets minder dan 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de deze Hestia-ronde. In totaal waren er 19 kandidaten.

Hestia

NWO heeft het programma in 2018 opgezet in samenwerking met wetenschapsgenootschap KNAW, de Jonge Akademie en de stichting voor vluchtelingstudenten UAF.

De vluchtelingen gaan aan de slag bij zeven verschillende universiteiten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.