UT stopt nog niet met TikTok

| Stan Waning

Het kabinetsbesluit om TikTok te verbieden op werktelefoons van rijksambtenaren heeft vooralsnog geen gevolgen voor werknemers van de UT. Hogeschool Saxion grijpt in tegenstelling tot de UT wel in.

De UT legt vooralsnog geen vergelijkbare maatregelen als het kabinet op aan werknemers, maar houdt de ontwikkelingen nadrukkelijk in de gaten. ‘Zodat we onszelf continu de vraag kunnen blijven stellen of de communicatiekanalen die we inzetten passen bij onze uitgangspunten. Zo zagen we een aantal jaren geleden al een vergroot gebruik van Signal in plaats van WhatsApp, volgend op privacy-ontwikkelingen’, aldus UT-woordvoerder Laurens van der Velde.

Hij geeft aan dat het realiseren van een verbod in de praktijk complexer is dan enkel TikTok weren van werktelefoons. ‘Als je het goed wil doen, zou een verbod ook het gebruik van werkapplicaties op privéapparaten moeten bevatten, omdat zich daar dezelfde risico’s kunnen voordoen.’

Bijna twee jaar geleden maakte de UT een account aan op de Chinese filmpjesapp die in eigendom is van Bytedance. Op het account deelt de UT met regelmaat filmpjes om jongeren inzicht te geven in studeren aan de UT. Thema’s als welzijn, diversiteit en studentenwoningen passeren er de revue.

De meeste filmpjes kunnen rekenen op duizenden views, maar het gebruik van TikTok is niet zonder risico. Bytedance slaat veel gebruikersgegevens op die bij de Chinese overheid terechtkomen. Nederland grijpt daarom in en staat rijksambtenaren niet toe om de app op werktelefoons te downloaden of te gebruiken. Daarmee volgt het andere Europese landen die maatregelen tegen TikTok aankondigden. In de VS geldt voor ambtenaren van de federale overheid zelfs een verbod op TikTok, maar de maatregel is ook op andere bestuursniveaus doorgevoerd.

Hogeschool Saxion grijpt wel in

Hogeschool Saxion heeft wel ingegrepen en wil niet dat medewerkers TikTok gebruiken op hun werktelefoons. 'Saxion doet gevoelig onderzoek, dat niet zomaar op straat moet komen', zegt hoofd informatiebeveiliging Henry Meutstege tegen nieuwsplatform SaxNow. De hogeschool gaat niet over tot een verbod van TikTok, vervolgt hij. Medewerkers moeten zelf kunnen bepalen welke apps ze installeren. Maar hij hoopt hen te kunnen overtuigen dat ze de app beter niet kunnen gebruiken.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.