UT ‘nieuw centrum’ van Hengelo en Enschede

| Jelle Posthuma

De gemeentes Hengelo en Enschede werken aan een plan om het gebied tussen de twee steden beter te verbinden. Doel is het behoud van talent voor de regio. De UT en Kennispark Twente spelen een centrale rol in de plannen, zegt Edwin Smits van de gemeente Enschede.

Nog altijd vertrekken veel afgestudeerden na hun studie uit Twente. Om talent te behouden, willen de gemeentes Enschede en Hengelo de werk- en woonomgeving voor deze groep verbeteren, vertelt Smits, ontwikkelmanager bij de gemeente Enschede. Het gebied tussen de twee steden moet hierin gaan voorzien. ‘Dat betekent dat er meer woningen voor studenten en net-afgestudeerden komen, en dat we het gebied willen voorzien van (culturele) faciliteiten, die aansluiten op hun wensen. We hopen hiermee het percentage studenten dat de regio verlaat met tien procent te verlagen.’

Het gaat om een ‘verdichting’ van bestaand gebied, vervolgt Smits. ‘Het landschap tussen Hengelo en Enschede met de oude textielvilla’s en het Kristalbad willen we koesteren.’ Volgens de ontwikkelmanager richten de nieuwe plannen zich daarom op de omgeving van de stations Enschede, Hengelo en het Kennispark. ‘In Enschede gaat het daarnaast om de wijken Schuttersveld, Rigtersbleek en Twekkelerveld, en in Hengelo bijvoorbeeld om het gebied rondom de atletiekbaan.’

De UT ligt tussen West-Enschede en Oost-Hengelo en vormt daarmee vrij letterlijk een ‘nieuw centrum’ voor de twee steden, zegt Smits. ‘De universiteit en het Kennispark zijn bovendien kraamkamers voor spin-offs en bedrijvigheid, en de plek waar talent vandaan komt.’ Wat dit precies betekent voor de campus, kan de ontwikkelmanager niet zeggen. ‘De universiteit is uiteindelijk verantwoordelijk voor de ideeën op het eigen terrein.’ De ontwikkelmanager benadrukt daarnaast dat het om plannen voor de lange termijn gaat. ‘Hoewel er op dit moment al het nodige gebeurt rondom de stationsgebieden, is het een visie die loopt tot 2040-2050.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.