‘Plaats het in perspectief: 20.000 studenten is geen enorm aantal’

| Stan Waning

Tijdens de derde editie van Perspectives gingen betrokkenen dinsdag tijdens de lunch met elkaar in debat over groei van het aantal studenten op de UT. De bijeenkomst leidde niet tot echte discussie, wel werd het thema vanuit verschillende perspectieven belicht.

Op de dertiende verdieping van de Horsttoren, waar de tientallen aanwezigen gezien het lunchtijdstip een broodje konden meepakken, leidden Pieter Boerman, directeur Pre-U en student Akin Akinyoade het gesprek. Zij werden geflankeerd door enerzijds het studentenpanel, bestaande uit UReka-lid Tim Achterkamp en Oliver Davies, voorzitter van studentenvereniging Inter-Actief en anderzijds drie tafelgasten. Sissi de Beer, programmadirecteur technische natuurkunde, Wieteke de Kogel, docent Manufacturing en Victor-Jan Leurs, directeur Twente Board.

Om het debat op gang te krijgen konden de aanwezigen via hun telefoon reageren op enkele stellingen, gerelateerd aan studentengroei. Kan de UT haar identiteit wel behouden met 20.000 studenten? De meeste alumni verlaten Twente na het studie: moet de focus liggen op kwaliteit of kwantiteit? En als we richting de 20.000 studenten gaan, wat is dan het meeste nodig?

Kwaliteit van onderwijs

De aanwezigen leken het er allemaal over eens dat de UT, maar ook bedrijven en de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen als het gaat om studentengroei, en alles wat daarbij komt kijken. De Kogel onderstreepte die stelling met een voorbeeld. ‘Als ik werk van 250 studenten moet beoordelen, en ik trek daar een half uur per student voor uit, dan ben ik daar 125 uur aan kwijt. Dan kan niet. Als de studentenaantallen groeien, dan moet staf meegroeien. Anders gaat groei hoe dan ook ten koste van de kwaliteit.’

Leurs, die het thema vanuit het perspectief van bedrijven belichtte, liet er geen twijfel over bestaan dat een toename van het aantal studenten broodnodig is. Niet alleen op de UT, maar ook op Saxion en het ROC van Twente. ‘Niets doen kan niet meer. Volgens mij kunnen we de regio, maar vooral ook de bedrijven nog veel beter op de kaart zetten. We zijn in Twente world-leading in de ontwikkeling van chipdesign, en van de volgende generatie batterijen, maar niemand weet het.'

Honkbalveld

Ook vanuit het studentenpanel kwam de boodschap om studentengroei zo breed mogelijk aan te vliegen. Achterkamp: ‘We beschikken over fantastische sportfaciliteiten op de campus, maar die zijn de voorbije jaren niet meegegroeid met de studentenaantallen. In de zomer kon ik daardoor bijvoorbeeld minder gebruik maken van het honkbalveld. Als de studentenaantallen blijven toenemen, moeten de faciliteiten daarin meegenomen worden.’

Collegevoorzitter Vinod Subramaniam schreef tijdens het debat druk mee en sloot de bijeenkomst af door te zeggen dat het goed is om verschillende geluiden te horen. Hij benadrukte dat groei op zich geen doel is, herhaalde dat ongebreidelde groei iets is wat niemand wil, maar vroeg de aanwezigen ook om het aantal van 20.000 studenten in perspectief te plaatsen. ‘Kijk naar de aantallen op de UvA, de Hogeschool van Amsterdam en Saxion. 20.000 is geen enorm aantal, zolang we maar samen blijven werken om die groei in goede banen te leiden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.