Eindhoven eerste TU met vrouwelijke rector

De Vlaamse hoogleraar Silvia Lenaerts wordt op 11 mei rector magnificus van de TU Eindhoven. Ze is de eerste vrouw die deze functie bekleedt bij een technische universiteit in Nederland.

Bij de Universiteit Antwerpen was Lenaerts (1966) hoofd van de door haar opgerichte groep Duurzame energie- en lucht- en watertechnologie. Sinds 2016 was ze bovendien vicerector valorisatie & ontwikkeling.

Lenaerts bekleedt een groot aantal bestuurlijke functies in de academische wereld en daarbuiten. Ze zit onder meer in het bestuur van het European Institute of Innovation and Technology.

Ze is de eerste vrouwelijke rector magnificus van een Nederlandse technische universiteit. Vrouwelijke collegevoorzitters zijn er wel. Louise Fresco trad in 2014 aan als bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit. Zij werd in juli 2022 opgevolgd door Sjoukje Heimovaara.

Rectoren van Nederlandse universiteiten zijn lid van het college van bestuur met onderwijs en onderzoek in hun portefeuille. Ze gelden als het boegbeeld van hun universiteit in academische kwesties. De voorzitter en het derde lid van het CvB zijn niet altijd afkomstig uit de wetenschap. Zij moeten vooral goede bestuurders zijn.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.