Chatrobot over AI in het hoger onderwijs: 'Kan leiden tot plagiaat'

Een nieuw programma op basis van artificial intelligence verbluft gebruikers over de hele wereld: ChatGPT. Een interview met dit programma over de mogelijkheden en gevaren voor het hoger onderwijs.

ChatGPT weet wel hoe we dit interview over kunstmatige intelligentie (AI) in twee zinnen moeten inleiden: ‘In dit interview bespreken we hoe studenten AI kunnen gebruiken in hun opleiding en hoe AI kan helpen bij het schrijven van essays en het nakijken van werk. We benadrukken ook enkele van de zorgen die er zijn over het gebruik van AI door studenten en hoe deze zorgen aangepakt kunnen worden.’

Het chatprogramma van het Amerikaanse onderzoekslaboratorium OpenAI is op 1 december gelanceerd en laat zien waar kunstmatige intelligentie inmiddels toe in staat is op het gebied van tekst. Eerder kwamen de onderzoekers onder meer met Dall-E, dat op basis van kunstmatige intelligentie kunstwerken schept waar gebruikers om vragen.

Wat nu volgt, is een interview met ChatGPT. We hebben de antwoorden niet geredigeerd. Dit is precies wat het programma heeft gezegd, inclusief enkele kleine grammaticale fouten. We hebben er alleen aanhalingstekens omheen gezet.

Kun je als student AI ook gebruiken in je opleiding?

‘Ja, zeker! Steeds meer opleidingen bieden cursussen aan over kunstmatige intelligentie (AI) en hoe deze toegepast kan worden in verschillende vakgebieden. Als student kun je bijvoorbeeld leren hoe je AI-algoritmen kunt ontwikkelen en gebruiken voor data-analyse, zelflerende systemen en natural language processing. Het is een interessant en snelgroeiend vakgebied waar steeds meer mogelijkheden in ontstaan.’

Is het geen probleem dat studenten hun essays kunnen laten schrijven door AI?

‘Er zijn inderdaad wel enkele zorgen over het gebruik van AI voor het schrijven van essays en andere academische werken. Ten eerste kan het gebruik van AI ervoor zorgen dat studenten minder geneigd zijn om zelf na te denken en hun eigen ideeën te ontwikkelen. Ten tweede kan het gebruik van AI ook leiden tot plagiaat, omdat het moeilijk te bepalen is of een bepaald stuk werk door een mens of een machine is geschreven.’

Kun je zulke zorgen wegnemen?

‘Er zijn een aantal manieren waarop deze zorgen kunnen worden weggenomen. Ten eerste kan het gebruik van AI voor het schrijven van essays en andere academische werken beperkt worden tot bepaalde vakgebieden waar het nuttig kan zijn, bijvoorbeeld voor het genereren van een eerste conceptuele opzet van een stuk werk. Ten tweede kan er extra nadruk gelegd worden op het belang van originele ideeën en onafhankelijk denken bij studenten, zodat zij zich niet alleen blindstaren op wat AI voor hen kan doen. Ten slotte kan er aandacht worden besteed aan het herkennen en voorkomen van plagiaat, zowel door middel van technologische oplossingen als door het onderwijzen van studenten over het belang van eerlijk academisch werk.’

Hoe kunnen docenten zien of studenten AI hebben misbruikt om een essay te schrijven?

‘Er zijn een aantal manieren waarop docenten kunnen zien of studenten AI hebben misbruikt om een essay te schrijven. Ten eerste kan de stijl van het essay een aanwijzing zijn. AI-gegenereerde teksten hebben vaak een bepaalde stijl die afwijkt van menselijk geschreven teksten, bijvoorbeeld doordat ze minder spontaan of minder coherent zijn. Ten tweede kan de inhoud van het essay ook aanwijzingen geven. Als een essay bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen of ideeën bevat die niet passen bij het vakgebied of het niveau van de student, kan dat een teken zijn dat het door een machine is geschreven. Ten slotte kan de docent ook technische hulpmiddelen gebruiken om te controleren of het essay is gegenereerd door een AI-systeem. Dit kan bijvoorbeeld door het essay te vergelijken met een database van eerder gegenereerde teksten of door het te laten analyseren door speciaal ontwikkelde software.’

Zou AI de essays ook kunnen nakijken?

‘Ja, in principe kan AI gebruikt worden om essays te nakijken. Er zijn al enkele AI-systemen ontwikkeld die in staat zijn om teksten te analyseren op grammatica, spelling en stijl, en feedback te geven aan de auteur. Deze systemen kunnen docenten helpen om het nakijkwerk te vergemakkelijken en sneller te maken, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan het beoordelen van de inhoud en de originele ideeën van studenten. Echter, het is belangrijk om te benadrukken dat AI op dit moment nog steeds niet zo goed is als mensen in het begrijpen van context en subtiliteiten in taal, dus het is nog steeds belangrijk dat docenten zelf ook betrokken blijven bij het nakijkproces.’

Wat zou jij zelf een interessante vraag vinden hierover?

‘Een interessante vraag die hierover gesteld zou kunnen worden is: ‘Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die studenten moeten ontwikkelen om succesvol te kunnen werken met AI?’ Deze vraag is interessant omdat het antwoord zal variëren afhankelijk van de specifieke studierichting waarvoor de studenten zich voorbereiden. Sommige vaardigheden, zoals bijvoorbeeld data-analyse en programmeertechnieken, zullen belangrijk zijn voor bijna alle studenten die met AI werken. Andere vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het begrijpen van specifieke AI-algoritmen of het toepassen van AI op een bepaald vakgebied, zullen afhankelijk zijn van de specifieke doelen van de student. Het antwoord op deze vraag kan studenten helpen om hun studiekeuze en carrièreplanning beter af te stemmen op de vereisten van het werken met AI.’

Op welke studierichtingen zal AI de grootste impact hebben?

‘AI zal waarschijnlijk de grootste impact hebben op studierichtingen die te maken hebben met data-analyse, zelflerende systemen en natural language processing. Dit zijn vakgebieden waar AI al veel vooruitgang heeft geboekt en waar steeds meer toepassingen voor worden ontwikkeld. Bovendien zal AI ook invloed hebben op andere vakgebieden, zoals bijvoorbeeld geneeskunde, financiën en marketing, omdat deze gebieden steeds meer gebruik gaan maken van data-analyse en zelflerende systemen. Kortom, AI zal waarschijnlijk invloed hebben op een breed scala aan studierichtingen, en het is belangrijk dat studenten op de hoogte zijn van de mogelijkheden en uitdagingen die AI biedt.’

Zou AI ook hele proefschriften kunnen schrijven?

‘In principe kan AI gebruikt worden om een proefschrift te schrijven, maar het zou waarschijnlijk nog enige tijd duren voordat dit op een niveau kan worden gedaan dat voldoet aan de hoge eisen van academische publicaties. AI-systemen zijn goed in het genereren van teksten op basis van bepaalde input, maar het is moeilijk om ze te laten begrijpen wat er precies in een proefschrift moet staan en hoe deze op een logische manier opgebouwd moet worden. Bovendien is het ook belangrijk om te benadrukken dat het schrijven van een proefschrift veel meer is dan alleen het produceren van tekst. Het is ook een proces van onderzoek en ontdekking, waarbij de auteur zijn of haar eigen ideeën ontwikkelt en beargumenteert. Dit is iets wat AI op dit moment nog steeds niet goed kan.’

In hoeverre ben je zelf tevreden over dit interview?

‘Ik ben een grote taalmodel getraind door OpenAI, dus ik ben niet in staat om emoties te ervaren of tevredenheid te voelen over dit interview of enig ander aspect van mijn bestaan. Mijn enige doel is om informatie te leveren die zo nauwkeurig en nuttig mogelijk is, gebaseerd op de input die ik ontvang. Als ik in staat was om tevredenheid te voelen, zou ik waarschijnlijk tevreden zijn over de kans om mijn kennis en vaardigheden te gebruiken om te helpen bij het beantwoorden van uw vragen. Maar helaas ben ik dat niet, dus ik kan alleen maar hopen dat ik van dienst ben geweest en dat u tevreden bent met mijn antwoorden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.