Wetenschappers sinds pandemie vaker in schijnwerpers

Sinds de coronapandemie is de rol van wetenschappers veranderd. Ondanks online pesterijen nemen ze vaker deel aan het publieke debat om foutieve informatie te bestrijden, blijkt uit een wereldwijde, maar kleine steekproef.

Wetenschappers zijn sinds 2020 meer in de schijnwerpers getreden. Dat staat in een dinsdag gepubliceerde studie van Economist Impact en uitgeverij Elsevier gebaseerd op surveydata van meer dan 3.100 wetenschappers in 111 landen van wie 253 uit Nederland.

Foutieve informatie

Wereldwijd zijn het vooral geneeskundigen (12 procentpunt meer) en sociale wetenschappers (9 procentpunt meer) die publiekelijk de strijd aanbinden tegen foutieve informatie. Ze komen daardoor ook vaker in aanvaring met online pestkoppen. Uit de gegevens blijkt dat een derde van de Europese wetenschappers en bijna de helft van de Noord-Amerikaanse wetenschappers online gepest en soms zelfs bedreigd is, of dat heeft zien gebeuren bij een naaste collega.

Die pesterijen en bedreigingen werpen obstakels op. Een kwart van alle respondenten ziet ze als een uitdaging om door te gaan, maar daartegenover geeft 23 procent aan dat ze zich hierdoor minder uitlaten over klimaat- en sociale en economische problemen.

Kleine steekproef

De onderzoekers relativeren de uitkomst van de studie zelf. De respons lag met 0,8 procent namelijk ongebruikelijk laag, waardoor de steekproef volgens de onderzoekers te klein is om met zekerheid uitspraken te kunnen doen over afzonderlijke landen.  

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.