Landelijke enquête: Hoe ervaar jij diversiteit op de UT?

Wij zijn benieuwd hoe jij denkt over diversiteit op de Universiteit Twente. Doe mee aan deze landelijke enquête en ontdek hoe divers en inclusief de Nederlandse universiteiten zijn - en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Heeft u 10 minuten de tijd om de vragenlijst te beantwoorden?

Eveline Schram

Wil je meedoen aan de enquête?

Studenten van de UT vullen hier de enquête in.

Medewerkers van de UT vullen hier de enquête in.

Deze vragenlijst wordt niet alleen op jouw onderwijsinstelling verspreid. Deze week vullen studenten en medewerkers van 19 hogescholen en universiteiten in heel Nederland deze vragenlijst in. Onafhankelijke nieuwszenders van Nederlandse universiteiten, waaronder U-Today, hebben de handen ineen geslagen om dit onderzoek naar diversiteit en inclusie in hun instellingen uit te voeren. In december zullen we de resultaten met je delen in een aantal publicaties op onze kanalen.

Het onderzoek naar diversiteit en inclusie is een initiatief van de Kring van Hoofdredacteuren Hoger Onderwijs Media. Ries Agterberg, voorzitter van de Kring, legt uit waarom voor dit thema is gekozen: “Diversiteit is een veelbesproken onderwerp, zowel binnen als buiten het hoger onderwijs. In hoeverre is diversiteitsbeleid nodig en zo ja hoe ver kun je diversiteitspolitiek doorvoeren? Gaat het hoger onderwijs hierin te ver, of juist niet snel genoeg? De minister van Justitie zei recent in een lezing dat ‘woke’ op universiteiten de academische vrijheid bedreigt. Is dat waar? Met dit onderzoek willen we ontdekken hoe studenten en medewerkers over diversiteit en inclusie denken.”

Beleid en ervaringen

De enquête gaat onder meer over de vraag waar de universiteit/hogeschool de prioriteit moet leggen als het gaat om diversiteit en inclusie. Wat vinden de studenten en medewerkers van de maatregelen die tot nu toe genomen zijn? En waar zit ruimte voor verbetering? 

Meer dan het verzamelen van meningen, biedt het onderzoek ook ruimte om eigen ervaringen te delen. Zijn er studenten en medewerkers die zich buitengesloten voelen of vinden ze dat ze gediscrimineerd worden? En zo ja, weten ze dan waar ze terecht kunnen?

De enquête is niet het enige dat de Kring doet binnen dit project. De bladen doen ook onderzoek naar het beleid van universiteiten en hogescholen. Welke prioriteiten leggen de besturen? De enquête kan ons helpen zicht te krijgen op een mogelijke discrepantie tussen de prioriteiten van instellingen en de ideeën van de studenten en medewerkers op het gebied van diversiteit en inclusie.

Journalistieke productie

Het project van de Kring is mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, een organisatie die onderzoeksjournalistiek in Nederland ondersteunt. De Kring heeft hiervoor ruim 100.000 euro gekregen. De enquête is samengesteld op basis van gesprekken met redacteuren van alle deelnemende bladen en is opgesteld door Onderzoeksbureau Newcom. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Respondenten kunnen, als zij dit willen, aangeven dat een journalist van de eigen instelling met hen contact kan opnemen om nader over hun ervaringen te praten.

Het onderzoek staat open tot 25 oktober. De resultaten zijn terug te vinden  in een serie artikelen later dit jaar.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.