‘Noodgreep’: Mechanical Engineering gaat voor fixus non-EER-studenten

| Rense Kuipers

De UT-bacheloropleiding Mechanical Engineering beoogt vanaf september 2023 een rem op het aantal studenten van buiten Europa. Volgens opleidingsdirecteur Lisa Gommer gaat het om een noodgreep. ‘We zijn te hard gegroeid. Dit is het enige beschikbare middel op korte termijn.’

Photo by: Frans Nikkels
Archiefbeeld U-Today, een college van de opleiding Mechanical Engineering, in een volle Waaier.

Koepelvereniging Universiteiten van Nederland zette Mechanical Engineering in een rijtje met opleidingen die aangaven ‘gebruik te willen maken van sturingsinstrumenten voor internationale instroom’. Opleidingsdirecteur Lisa Gommer bevestigt dat het in het geval van de UT-opleiding gaat om een zogeheten capaciteitsfixus voor niet-EER-studenten.

Brief aan rector

Maar, haast ze zich te zeggen: ‘Ik vind het bovenal jammer. We willen internationale studenten helemaal niet weren en ook zeker niet het gevoel geven dat ze niet welkom zijn. We hebben op dit moment alleen geen andere opties.’ De opleiding is volgens Gommer de afgelopen jaren (te) hard gegroeid. ‘Vijf jaar geleden stroomden nog ongeveer 150 studenten in. Dat was al fors vergeleken met de jaren daarvoor. We verwachten komend collegejaar waarschijnlijk meer dan driehonderd eerstejaars. Zo’n groeisnelheid houden we gewoonweg niet bij.’

De snelle groei van de afgelopen jaren was aanleiding voor een brief die de docenten van de eerstejaarsmodules recent naar rector Tom Veldkamp stuurden. ‘Dit is met mij overlegd en ik sta daar ook achter’, zegt de opleidingsdirecteur. ‘De groei is qua docentbezetting en onderwijsvormen moeilijk vol te houden. Dat zien en merken we allemaal. We kampen met roosterproblemen, projectgroepen worden te groot en dit leidt tot een toename van meeliftgedrag. Het gaat gewoonweg ten koste van de onderwijskwaliteit die we willen aanbieden.’

Algemene numerus fixus?

Gommer benadrukt opnieuw dat de capaciteitsfixus voor studenten van buiten Europa geen voorkeur heeft. ‘Dit is helaas het enige beschikbare middel op korte termijn. Eerlijker zou een algemene numerus fixus zijn, zoals die wordt ingevoerd bij Psychology en Technical Computer Science. Daar kijken we wel naar, maar het zal sowieso twee jaar duren voordat we zoiets kunnen invoeren – en dan nog is het de vraag of de overheid het goed zou keuren. We kijken inmiddels ook naar verplichte matchingsgesprekken zoals bij Advanced Technology en Creative Technology. Maar dat is een tijdrovend proces dat nog helemaal moet worden ingericht.’

Voor het beteugelen van de instroom met de beoogde maatregelen komt aankomende september te vroeg. Het effect van deze specifieke fixus voor niet-Europese studenten kan pas vanaf september 2023 merkbaar worden, weet Gommer. ‘En dan nog is het de vraag hoe groot dat effect gaat zijn. Ik heb namelijk nog geen informatie over hoe strikt de capaciteitsfixus zal worden. Daarbij is slechts een vijfde van het aantal studenten dat instroomt bij ons van niet-Europese afkomst. De invloed op de totale instroom is dus beperkt.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.