Terugval in vooraanmeldingen UT

| Jelle Posthuma

Het aantal vooraanmeldingen voor de UT is ten opzichte van vorig jaar flink gedaald. Numeri fixi, de terugkeer van de basisbeurs en minder interesse voor techniek lijken de voornaamste oorzaken. ‘Studenten kiezen minder vaak voor een technische studie, dat is opvallend en zorgelijk.’

De vooraanmeldingen voor de bacheloropleidingen van de UT daalden met vijf procent ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit de laatste cijfers. Voor de masteropleidingen geldt zelfs een daling van veertien procent. ‘Hoewel de cijfers een indicatie geven, kan er nog van alles gebeuren. Pas in oktober zijn de definitieve aanmeldingscijfers bekend’, zegt Irene van der Ploeg, hoofd marketing bij de dienst M&C. ‘Het blijven momentopnames, waardoor vergelijkingen met voorgaande jaren niet altijd een compleet beeld geven.’

Niettemin zijn de vooraanmeldingen een belangrijk signaal, beaamt Van der Ploeg. ‘Opvallend voor de Nederlandse instroom is dat vooral de technische opleidingen worden getroffen, terwijl niet-technische studies stijgen. Dat zien we bij alle universiteiten binnen de 4TU. Het is zorgelijk dat minder vwo-scholieren kiezen voor techniek. Daar ligt een schone taak voor de 4TU, want de vraag vanuit de samenleving naar technische afgestudeerden is onverminderd groot.’

Verklaringen

Er zijn genoeg mogelijke verklaringen voor de daling in het aantal vooraanmeldingen, weet het hoofd marketing. Zo zorgen de numerus fixi bij psychologie en Technical Computer Science voor minder studenten. Ook de herinvoering van de basisbeurs in 2023 speelt een rol: veel meer scholieren kiezen voor een tussenjaar, omdat ze vanaf dat moment recht hebben op een beurs. Daarnaast zijn er mondiale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en corona. ‘We weten uit internationale bronnen dat de afgelopen jaren steeds meer studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER, red.) kiezen voor een opleiding binnen de eigen regio vanwege de veiligheid.’

Wat volgens Rob Schepers (marketing analyst bij M&C) ook speelt, zijn de strengere toelatingseisen voor studenten uit India. Daarnaast draaien twee faculteiten van de UT momenteel een pilot, waarbij studenten uit het buitenland honderd euro moeten betalen voor hun inschrijving. ‘Dit om te voorkomen dat studenten zich inschrijven bij verschillende universiteiten en zich uiteindelijk terugtrekken, wat voor veel werk zorgt bij de diensten. Ook deze maatregel heeft waarschijnlijk invloed op het aantal aanmeldingen vanuit het buitenland. Overigens wordt de fee met het collegegeld verrekend als ze daadwerkelijk aan de UT komen studeren.’

Masterinstroom

De UT probeert al jaren de masterinstroom omhoog te krijgen. In dit licht bezien zijn de vooraanmeldingen geen goed teken. ‘Het houdt ons zeker bezig’, zegt Van der Ploeg. ‘We hebben als onderzoeksuniversiteit de wens om de masters verder te laten groeien.’ Tegelijkertijd zorgt de actuele instroom van zowel bachelor- als masterstudenten voor ademruimte, weet het hoofd marketing. ‘Het geeft wat ruimte voor de bedrijfsvoering en de huisvesting van studenten.’

Volgens Van der Ploeg is er in de toekomst winst te behalen op het gebied van naamsbekendheid. ‘Vijftig procent van de scholieren en hbo’ers kent ons niet. Daarom willen we de UT nog zichtbaarder en bekender maken. Scholenvoorlichting, persuitingen maar ook de samenwerking met de VU kunnen daaraan bijdragen. Ook focuslanden zijn belangrijk voor onze instroom vanuit het buitenland.’ Volgens het hoofd marketing is het uiteindelijk vooral van belang dat de universiteit en studenten goed ‘matchen’. ‘Het is niet heel ingewikkeld om zoveel mogelijk studenten hier heen te halen. Maar het gaat om de kwaliteit, niet de kwantiteit.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.