Eerstejaars bachelors: wo blijft groeien, hbo waarschijnlijk niet

De bacheloropleidingen van universiteiten blijven groeien, terwijl de hogescholen waarschijnlijk met krimp te maken krijgen. Dat blijkt uit de voorlopige aanmeldingen voor het hoger onderwijs.

Photo by: RIKKERT HARINK
Tijdens de opening van de Kick-In (2021)

Het gaat maar door aan de universiteiten: 105 duizend aspirant-studenten hebben zich inmiddels aangemeld voor de bacheloropleidingen. Dat is 4,7 procent meer dan vorig jaar om deze tijd.

Aanmeldingen zijn zeker niet hetzelfde als echte inschrijvingen. Van de 100 duizend aanmelders gingen er vorig jaar maar 63 duizend van start. Soms tellen de universiteiten iets meer vooraanmeldingen en krijgen ze toch iets minder eerstejaars. Maar de cijfers geven een idee van de trend. Die groei van 4,7 procent zegt: de instroom gaat niet sterk dalen.

© HOP. Bron: Universiteiten van Nederland.

Overigens bleek eerder deze week dat de wo-masteropleidingen juist tien procent in de min staan, maar die vooraanmeldingen zijn minder betrouwbaar. Het kan zomaar iets met verschoven deadlines te maken hebben.

Hbo

Bij de hogescholen is het een ander verhaal. Daar hebben zich 142 duizend potentiële studenten aangemeld en dat is 1,7 procent minder dan vorig jaar. Het is geen enorm verschil, maar de pijl wijst toch naar beneden.

Bovendien verschilt het per studierichting. In de gezondheidszorg daalt de belangstelling met bijna 10 procent, terwijl opleidingen in de taal & cultuur juist met 4,6 procent groeien.

Hogescholen voorzien de komende jaren een krimp van het aantal studenten. Het is een van de redenen om zich op hun rol te beraden. Een speciale commissie van lectoren komt dit najaar met een analyse.

Ook voor het hbo geldt trouwens dat enkele tienduizenden aanmelders alsnog zullen afhaken. Misschien zakken ze voor hun eindexamen, nemen ze alsnog een tussenjaar of kiezen ze voor een ander soort opleiding.

© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen.

Overigens groeien de tweejarige Ad-opleidingen (associate degree) waarschijnlijk wel. Er zijn 800 aanmeldingen meer dan vorig jaar om deze tijd, zodat de teller op 9,6 duizend staat. En bij de Ad-opleidingen is het patroon andersom: meestal zijn er meer inschrijvingen dan vooraanmeldingen, dus volgend jaar zijn er vermoedelijk voor het eerst meer dan tienduizend nieuwe Ad-studenten.

De opleidingen waren ooit bedoeld om mbo’ers over de streep te trekken. Die zouden een vierjarige hbo-opleiding te lang vinden, terwijl twee jaar wel te overzien is. Er blijkt inderdaad behoefte aan.

© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.