Kunnen Duitse psychologiestudenten nog wel psychotherapeut worden?

| Jelle Posthuma

Duitse psychologiestudenten aan de UT maken zich zorgen over nieuwe wetgeving in hun thuisland. De nieuwe wetgeving maakt het voor deze groep studenten een stuk lastiger om psychotherapeut in Duitsland te worden. ‘Maar er zijn genoeg alternatieven.’

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Sinds 2020 geldt er voor het Duitse psychotherapiesysteem nieuwe landelijke wetgeving. Hierdoor sluit de Nederlandse psychologiebachelor mogelijk niet meer aan bij de Duitse vervolgopleiding, die vereist is om in Duitsland psychotherapeut te worden. ‘Studenten moeten kortgezegd door meer hoepels springen om kans te maken op een opleidingsplek’, zegt UT-opleidingsdirecteur psychologie Christina Bode.

Volgens de opleidingsdirecteur leven er bij de Duitse psychologiestudenten ‘terechte zorgen’ over de nieuwe Duitse wetgeving. ‘Maar er is nog veel onduidelijk. Op dit moment zijn de Duitse deelstaten en universiteiten druk bezig met de vertaling van de nationale wetgeving naar lokaal niveau. Overigens krijgen ook studenten die in Duitsland psychologie studeren te maken met de strengere eisen.’

Informeren

Samen met andere Nederlandse grensuniversiteiten, waar van oudsher veel Duitse studenten een studie volgen, houdt Bode de gevolgen van de nieuwe wetgeving goed in de gaten. ‘Mogelijk moeten onze bachelorstudenten bepaalde onderdelen extra curriculair volgen om een opleidingsplek in Duitsland te bemachtigen, zoals een extra stage of het opdoen van kennis over psychofarmacologie. Deze onderdelen zitten namelijk niet in ons programma. Hierover informeren we studenten zo goed mogelijk; meer kunnen we op dit moment niet doen. We draaien nu eenmaal niet aan de knoppen in Duitsland.’

Bode schat dat ongeveer de helft van de Duitse psychologiestudenten aan de UT een carrière ambieert in de geestelijke gezondheidszorg in hun thuisland. ‘Dat is een grote groep. We proberen onze studenten dan ook op alternatieven te wijzen. Denk hierbij aan alle werkvelden die iets met gedrag en gedragsverandering te maken hebben. In de psychologie zijn genoeg andere mogelijkheden buiten de psychotherapie en daar liggen de baankansen ook beduidend hoger.’

Volgens Bode is er nog een andere interessante optie voor Duitse studenten. ‘Instellingen in de regio Twente zitten te springen om onze afstudeerders in de klinische psychologie. Duitse studenten doen er goed aan om naast hun Engelstalige studie Nederlands te leren, zodat ze in de masterfase bij een Nederlandstalige stageplek ervaringen kunnen opdoen. In het verleden, toen de opleiding nog Nederlandstalig was, hadden we goede ervaringen met Duitse studenten die hier aan het werk gingen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.