Tien miljoen voor betere wetenschapscommunicatie

Minister Dijkgraaf van Onderwijs wil een ‘stevig fundament’ leggen onder de wetenschapscommunicatie in Nederland. Een nieuw nationaal centrum moet bijdragen aan het vertrouwen in de wetenschap.

Photo by: Martijn Beekman

Het nieuwe centrum gaat expertise verzamelen en delen om wetenschapscommunicatie doeltreffender te maken. Voor het centrum, dat samen met wetenschappers zal worden ingericht, stelt minister Dijkgraaf ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor de komende tien jaar. Bij de inrichting wordt gekeken naar soortgelijke initiatieven in Duitsland (‘Wissenschaft im Dialog’) en Engeland (‘National Center for Public Engagement’).

Toegankelijker

In maart hield Dijkgraaf een lezing in Leiden waarin hij inging op het belang van goede wetenschapscommunicatie en het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en samenleving. ‘De opdracht aan de wetenschap is zichtbaarder en toegankelijker te worden.’

Hoogleraar Ionica Smeets pleitte tijdens de bijeenkomst voor betere wetenschapscommunicatie naar het voorbeeld van landen om ons heen. Het is hier te veel afhankelijk van ‘eenlingen die vechten tegen de bierkaai’, zei ze. Er zou iets structureels moeten komen. Haar idee viel kennelijk in goede aarde bij de minister.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.