Nationaal Groeifonds: klappers en misser voor UT

| Redactie / HOP

De UT is betrokken bij drie gehonoreerde multimiljoenenprojecten vanuit het Nationaal Groeifonds. Ook is er ruim een half miljard beschikbaar voor de digitalisering van het hoger onderwijs. Forse tegenvaller is het buiten de boot vallen van het voorstel van MedTechNL, waar de UT nauw bij betrokken was.

Photo by: eric brinkhorst
Het NanoLab van onderzoeksinstituut MESA+. De UT is via het onderzoeksinstituut betrokken bij de gehonoreerde voorstellen.

Voor deze tweede subsidieronde zijn 28 van de 35 ingediende projecten gehonoreerd. Bij veel projecten zijn universiteiten en hogescholen betrokken. Deze ronde investeert het kabinet maximaal 6,3 miljard euro in de projecten die bijdragen aan het toekomstige ‘verdienvermogen’ van Nederland.

Drie gehonoreerde voorstellen

De UT is betrokken bij de voorstellen ‘NXTGEN HIGHTECH’, ‘PhotonDelta’ en ‘Einstein Telescope’. Voor NXTGEN HIGHTECH komt 450 miljoen euro beschikbaar uit het groeifonds, om een ‘nieuwe generatie hightech equipment’ te maken. PhotonDelta, een consortium van organisaties in de fotonische chiptechnologie, krijgt 470 miljoen euro.

De Einstein Telescope, een plan voor een ondergronds observatorium voor het meten van zwaartekrachtgolven uit het heelal, krijgt 912 miljoen euro uit het Groeifonds. Daarmee hoopt Nederland, samen met Duitsland en België, het EU-project in de Zuid-Limburgse grensregio te kunnen realiseren.

Geen geld voor MedTechNL

De UT was vanuit het TechMed Centre ook onderdeel van het groeifondsvoorstel MedTechNL. Voor dat consortium, dat mikte op 598 miljoen euro, zijn de druiven zuur. Het is een van de zeven projecten die geen financiering krijgen deze subsidieronde.

Digitalisering

De digitalisering van het hoger onderwijs en het mbo krijgt met 560 miljoen euro wel een belangrijke impuls. De arbeidsmarkt vraagt steeds meer om mensen met digitale vaardigheden, reageert hogescholenvoorman Maurice Limmen. Volgens hem kan het onderwijs daar nu een extra bijdrage aan leveren.

De instellingen gaan samen investeren in een digitale infrastructuur. De komende acht jaar richten ze bovendien ieder hun eigen ‘center for teaching and learning’ in. Docenten kunnen daar terecht voor advies en training over het hervormen van hun onderwijs. Net als de studenten moeten ze straks zonder zorgen over hun privacy gebruik kunnen maken van digitale voorzieningen en leeromgevingen.

Bijscholen

Het kabinet vindt het verder belangrijk dat de publiek bekostigde instellingen in hoger onderwijs en mbo beter inspelen op de onderwijsbehoeften van werkenden. Vanuit het Groeifonds ontvangen ze 167 miljoen euro – en voorwaardelijk nog eens 225 miljoen – om een impuls te geven aan een ‘leven lang ontwikkelen’.

De instellingen willen zich de komende vijf jaar eerst richten op het bijscholen van personeel dat betrokken is bij de energietransitie. ‘Door de toekenning uit het Groeifonds kunnen we grote groepen professionals opleiden die allemaal bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan’, zegt Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging UNL. ‘Een betere investering in een gezonde kenniseconomie is er niet.’

Het Nationaal Groeifonds

Het vorige kabinet riep het Nationaal Groeifonds in het leven. Het mocht in vijf jaar tijd 20 miljard euro besteden aan vernieuwende plannen die een impuls kunnen geven aan de Nederlandse economie. Een commissie onder leiding van voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem beoordeelt de plannen.

 

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.