UT’ers op kieslijst: ‘Enschede samen beter maken’

| Pim Eerden

Verschillende medewerkers en studenten van de UT doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede. Vijf kandidaten vertellen over hun politieke plannen en ambities. ‘In Enschede staan we al veel te lang stil.’

Erik Kemp, Volt
Erik Kemp (28) is masterstudent Cyber Security en lijsttrekker van Volt Enschede. Sinds maart 2021 is hij lid van de partij en sinds juli betrokken bij het beleidsprogramma. Kemp ziet parallellen tussen het studenten- en burgerleven. ‘In het studentenactivisme is alles voor en door studenten. In de gemeente werkt het net zo, maar dat wordt vaak niet zo gevoeld. Wij willen de gemeente wat dichter bij de inwoners brengen door iedereen te betrekken en zo het vertrouwen in de lokale democratie te vergroten’, vertelt Kemp.

Een van zijn speerpunten is digitale expertise. ‘Technologie is heel belangrijk, maar aan digitale expertise op bestuurlijk niveau ontbreekt het soms. Volt pleit voor een wethouder digitale zaken en zelfs voor een ministerie digitale zaken’, zegt Kemp. Ook vindt hij dat er een cultuuromslag in ‘open source software’ moet komen. ‘Als student heb je bijvoorbeeld gratis toegang tot bepaalde software, die ineens veel geld kosten wanneer je afgestudeerd bent.’

Kemp schat de kansen van Volt goed in. ‘Ik denk dat wij meerdere zetels kunnen halen, maar het is vooral belangrijk dat mensen überhaupt naar de stembus gaan, want stemmen heeft een duidelijke impact. Besturen is geen olietanker. Je kan roepen, maar je kan ook gewoon handelen.’


Patrick Hoetink, Partij voor de Dieren
Patrick Hoetink (55) is medewerker bij de afdeling Strategie & Beleid en al tien jaar lid van de Partij voor de Dieren. In zijn werk aan de UT analyseert hij de maatschappelijke en onderzoeksimpact van de universiteit, wat aansluit bij zijn werk voor de Partij voor de Dieren. ‘Universiteiten hebben veel impact, maar gemeenten ook. Op de universiteit komen onderzoek en maatschappelijke impact bij elkaar. Dat proberen we te bevorderen. Een goed voorbeeld is het zogenaamde challenge-based onderzoek, waarbij aan de UT vraagstukken vanuit de gemeente worden opgelost’, vertelt Hoetink.

Zijn belangrijkste speerpunt is duurzaamheid. ‘We maken nog te weinig gebruik van duurzame energie. Windmolens hadden al geplaatst kunnen worden. Ook valt er nog veel te winnen op het gebied van plastic recycling. We hebben een mooi Diftarsysteem, maar in de praktijk zien we dat het niet altijd goed gaat, waardoor plastic helaas vaak verbrand moet worden’, vertelt Hoetink.

De Partij voor de Dieren doet voor het eerst mee in Enschede. Hoetink denkt dat twee of drie zetels er wel in zitten. ‘Op het gebied van dieren en duurzaamheid vult onze partij een gat op. Wij hebben op die punten plannen voor woningbouw, mobiliteit, energie en landbouw.’


Jochem Stoeten, VVD
Jochem Stoeten (24) is masterstudent bestuurskunde en kandidaat voor de VVD. Hij volgde voor zijn UT-studie een opleiding geschiedenis en was lid van het hoofdbestuur van de JOVD, de jongerentak van de VVD. Volgens Stoeten worden studenten niet gehoord in de gemeenteraad. ‘Studentenproblematiek krijgt weinig aandacht en studenten zijn ondervertegenwoordigd in de raad’, stelt hij.

Een van zijn speerpunten is veiligheid. ‘Als wij de straat op gaan en mensen in de wijk spreken, dan blijkt dat sommige mensen na acht uur ‘s avonds niet meer opendoen omdat ze zich onveilig voelen in hun eigen huis’, vertelt Stoeten. Ook duurzaamheid en draagvlak zijn belangrijk voor hem. ‘Als veel mensen op een bepaalde plek geen windmolens willen, dan kunnen we daar misschien maar beter geen windmolens plaatsen, ook al vinden we duurzame energie wel belangrijk. Wij zijn als VVD de enige partij met een plan voor een duurzaamheidsfonds, waarbij inwoners uit lagere inkomensklassen geld kunnen lenen tegen nul procent rente om hun huis te verduurzamen.’

Stoetens opleiding sluit aan bij zijn werk voor de VVD, zegt hij. ‘Ik heb vakken gevolgd van professor Marcel Boogers over lokaal en regionaal bestuur en heb via die weg bijvoorbeeld gesproken met de burgemeester van Haaksbergen en de voormalige griffier van Hengelo.’


Brechje Marechal, GroenLinks
Brechje Marechal (46) is beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid en kandidaat voor GroenLinks. Tijdens een lange tijd in het buitenland wist ze al dat ze politiek actief wilde worden in Nederland. ‘Vierenhalfjaar geleden werd ik campagneleider voor GroenLinks Enschede, daarna werd ik bestuurslid. Nu sta ik op positie tien en ben ik lijstduwer’, vertelt Marechal.

Marechal vindt dat een aantal zaken rechtvaardiger moet. ‘Mensen die leven van een bijstandsuitkering komen vaak moeilijk uit die positie. Een basisinkomen is daarom belangrijk. Ook zien we dat 25 procent van de Enschedese bevolking laaggeletterd is, maar ik vind dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij’, zegt ze. Ook vindt Marechal duurzaamheid belangrijk, wat onlosmakelijk verbonden is met haar werk op de UT. ‘Bij mijn werk kijk ik naar de CO2-impact van de UT en probeer die te verminderen. Gemeentes kunnen op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldrol op zich te nemen door eisen te stellen op gebied van circulariteit bij inkoopprocessen’, vertelt Marechal.

Verder vindt Marechal dat mensen vooral moeten gaan stemmen. ‘Maak gebruik van je stemrecht, wat je ook stemt. Maar bovenal is verbinding heel belangrijk. We moeten Enschede samen beter maken. Het klimaat bijvoorbeeld is niet links of rechts.’


Annemarie Dedden, D66
Annemarie Dedden (34) is onderzoeker bij de BMS-faculteit en kandidaat voor D66. Ze doet onderzoek naar het behalen van duurzame doelstellingen binnen organisaties. ‘De UT wil ook duurzame ambities waarmaken. Ik vind het interessant om die brug te slaan naar de rest van Enschede. We kunnen de energietransitie alleen maar voor elkaar gaan krijgen als heel veel mensen actief zijn in de installatiesector en het werk ook echt kunnen uitvoeren. In Enschede hebben we daar met verschillende onderwijsinstellingen een prachtige kans voor.’

Dedden zit nu een paar jaar bij D66 en maakt zich zorgen over klimaatverandering, de kloof tussen arm en rijk en de verharding in de maatschappij. ‘Ik ben lid van D66 omdat ik bezig ben met politiek die vooruitkijkt. We moeten durven onderkennen wat de uitdaging is en waar we in de toekomst heen moeten met elkaar. In Enschede staan we al veel te lang stil met elkaar. Mensen hebben het financieel zwaar, we hebben nog steeds geen enkele windmolen en in de raad zien we veel uitstelgedrag. Dat is enorm kwalijk.’

Dedden roept iedereen op om te gaan stemmen. ‘Wees kritisch wie je in de raad wil hebben, maar bedenk ook dat we veel partijen nodig hebben in onze democratie die het samen met elkaar moeten doen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.