Volledige compensatie van ‘pechstudenten’ gaat Eerste Kamer te ver

De Eerste Kamer wil dat het kabinet onderzoekt hoe studenten zonder basisbeurs beter gecompenseerd kunnen worden. Een motie van de Partij voor de Dieren om ‘pechstudenten’ volledig schadeloos te stellen haalde het niet.

Tijdens het debat over de regeringsverklaring bleek vorige week dat veel fracties in de Eerste Kamer een tegemoetkoming van zo’n duizend euro per pechstudent te karig vinden. Een meerderheid van de senaat ondertekende een motie van de PvdA die het kabinet opriep ‘om andere mogelijkheden voor compensatie voor deze studenten te onderzoeken, en daarover de Kamer binnen drie maanden te informeren’. 

Dat mocht van de PvdA wel iets meer kosten dan de 1 miljard euro die het kabinet er nu voor heeft uitgetrokken. De volledige oppositie stemde vanmiddag dus voor de motie, minus Forum voor Democratie. Samen vertegenwoordigen ze 40 van de 75 senaatszetels.

Kwak geld

De PvdA steunde ook de verdergaande motie van de Partij voor de Dieren, die het kabinet opriep om de gedupeerde studenten te compenseren met een gift ter hoogte van de niet-ontvangen basisbeurs. Volgens PvdA-senator Mei Li Vos is er hoe dan ook ‘meer geld nodig om recht te doen aan wat studenten in de leenstelselperiode hebben gemist’. Ze zei erbij dat je niet alles oplost met ‘een kwak geld’, maar ze wil in elk geval dat minister Dijkgraaf genoeg ruimte heeft ‘om met de studenten tot bevredigende oplossingen te komen’.

Toch kreeg de PvdD-motie geen meerderheid. Behalve de regeringspartijen stemden namelijk ook SGP, PVV en Forum voor Democratie tegen, samen goed voor 42 zetels.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.