Nieuwe koers: UT maakt scherpere keuzes in jacht op prijzen

| Rense Kuipers

De UT verzet haar bakens op het gebied van prijzen en toekenningen. Dat betekent meer focus op teams, onderwijs en diversiteit, naast de traditionele academische prijzen. ‘We kijken naar wat het beste past bij onze kwaliteiten als universiteit.’

In 2018 begon de UT steviger in te zetten op individuele prijzen, onder leiding van toenmalig rector Thom Palstra. De Prizes and Awards Committee (PAC) werd opgezet en er kwam meer systematiek in het selecteren van kandidaten. ‘En er kwam een longlist met daarop meer dan honderd individuele prijzen en lidmaatschappen’, vertelt projectmedewerker Hèla van Rijssen. ‘De focus lag sindsdien erg op de belangrijke, klassieke prijzen… Vanuit de KNAW, de Jonge Akademie, Stevin- en Spinozapremies. Daar was bovendien ook de centrale ondersteuning op ingericht, de afgelopen jaren.’

Keuzes maken

De UT wijzigt echter de koers. En dat heeft vooral met de nieuwe missie en visie van de UT – Shaping2030 – te maken, zegt Van Rijssen. ‘We gaan nadrukkelijker kijken wat voor soort prijzen het beste passen bij onze kwaliteiten als universiteit en wat wij belangrijk vinden. Dat komt vanuit Shaping vooral neer op diversiteit, teamwork en multidisciplinariteit. Naast individuele prijzen zetten we daarom in op prijzen voor teams. Ook gaan we op het gebied van onderwijsprijzen en prijzen gericht op maatschappij en technologie uitbreiden.’

Keuzes maken, dat is het devies. Want de weg naar een prijs is vaak geplaveid met allerlei calls, commissies, pitches en procedures, weet Van Rijssen. ‘De aanloop is vaak lang en kost veel tijd en energie. Je kan wel proberen mee te dingen om alle prijzen, maar het gaat erom wat past bij de UT. Zo is er bijvoorbeeld nu ook een teams-variant gekomen op de Stevinpremie. We gaan daarom onze longlist aan prijzen onder de loep nemen en keuzes maken die het beste bij ons passen.’

Carrièreontwikkeling

Behalve een verschuiving in keuzes en focus, hoopt Van Rijssen, als contactpersoon voor de prijzen, ook op meer samenwerking binnen de UT. ‘Eerder werkten we nogal reactief. We willen nu juist proactief bezig gaan: samen met de faculteiten trajecten opzetten en zorgen dat zij op tijd op de hoogte zijn van calls. En bovenal zorgen dat we talenten op de werkvloer spotten – zowel in onderzoek als onderwijs, ze coachen en ondersteunen in hun ontwikkeling, om ze vervolgens voor te dragen voor prijzen.’

Uiteindelijk draait het om de ontwikkeling van hun carrière, zegt ze. ‘Wil je in aanmerking komen voor de grotere beurzen, dan is het belangrijk dat je al ergens een lidmaatschap of een prijs in de wacht gesleept hebt. Daar willen we beter in ondersteunen. Tenslotte is dit ook één van de manieren om waardering uit te spreken voor het werk van onze wetenschappers.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.