‘Samen bannen we seksueel grensoverschrijdend gedrag uit op de UT’

| Stan Waning

Het college van bestuur plaatste deze week een oproep om als UT-gemeenschap samen een vuist te maken tegen elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Gedrag dat helaas ook op de UT voorkomt’, weet vicevoorzitter Machteld Roos.

Machteld Roos.

Waarom heeft het CvB de onthullingen bij The Voice aangegrepen om met deze verklaring te komen?

Roos: ‘Het is een heel belangrijk thema dat al langer op onze agenda stond en ik denk dat we allemaal dezelfde gedachten hadden bij de onthullingen: ontzettend heftig. Wij zijn een people-first universiteit en mengen ons in maatschappelijke discussies. We moeten niet naïef zijn. We weten dat seksueel grensoverschrijdend gedrag helaas overal voorkomt, ook op de UT. Zie onze boodschap daarom niet alleen als een verklaring, maar vooral ook als oproep. Samen creëren we een gezond werk- en studieklimaat. Als CvB stralen we dat uit en zijn we hierover in gesprek met de gemeenschap. We hopen dat iedereen open het gesprek met elkaar wil aangaan over dit thema.’

Jullie schrijven dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt op de UT. Is dat een aanname of blijkt dat uit voorbeelden?

‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt helaas ook voor op de UT. Dat is onacceptabel en daar handelen we naar. Het gaat hierbij om signalen, meldingen en officiële klachten. Onze hulpverleners, zoals vertrouwenspersonen en de ombudsfunctionaris, spelen hierbij een belangrijke rol en hopelijk zorgt dat ervoor dat niemand zich alleen voelt. Wij blijven dit telkens op de agenda zetten.’

Hoe gaat dat er concreet uitzien?

‘Er volgt nog een campagne over seksueel grensoverschrijdend gedrag: hoe gaan we samen zorgen voor een veilige werksfeer? Niet iedereen denkt daar namelijk hetzelfde over, dus is het goed om het gesprek hierover te blijven voeren. Dat moet voor iedereen op de UT belangrijk zijn. Het is  daarbij goed om veel te luisteren naar elkaar. Wat ik daarnaast mooi vind, is dat studenten het ook serieus nemen. Ik weet dat studentenverenigingen bezig zijn met studentvertrouwenspersonen, om dit thema bespreekbaar te maken. Ook raad ik de theatervoorstelling Mindlab aan. Die inspireert om met elkaar na te denken over thema’s rond integriteit.’

Op de UT geldt een zerotolerancebeleid. John de Mol sprak ook over zerotolerancebeleid. Wat houdt dat in?

‘Dat hangt af van de situatie. Dat begint bij aanspreken, maar kan ook een officiële waarschuwing, schorsing of ontslag zijn. De rol van de betrokkenen daarin is belangrijk en we werken daar heel zorgvuldig in. Melding of aangifte doen bij de politie wordt altijd geadviseerd en zo nodig begeleid. Dat allemaal voor zijn is nog belangrijker, vandaar dat we iedereen oproepen om open te staan en hier met elkaar over te praten.’

Een overeenkomst tussen de mediawereld en universiteiten zijn de machtsposities. Jullie schrijven dat de universiteit zich zo dient te organiseren, dat machtsmisbruik niet kan ontstaan. Hoe doe je dat?

‘Een hiërarchie zal altijd bestaan in organisaties, dus moeten we een veilige cultuur creëren. Dat houdt in dat iedereen het recht heeft om gehoord te worden, ongeacht rang of functie. Het helpt als machtssituaties herkend en erkend worden. Het helpt ook als mensen uitgenodigd worden om zich te uiten over wat voor hen een veilige werk- en studieomgeving betekent. Op alle niveaus moeten mensen aanspreekbaar zijn op hun gedrag. Dat kan moeilijk zijn, maar laat het duidelijk zijn dat ik dat zie als normaal en als een belangrijk onderdeel van een gezonde organisatiecultuur. Laten we elkaar daar dan ook bij helpen.’

Wat raden jullie een UT’er die slachtoffer is van agressie of misbruik binnen dit thema aan om te doen?

‘Blijf er niet mee rondlopen. Zoek iemand op die je in vertrouwen kunt nemen en vertel je verhaal, hoe moeilijk dat misschien ook voelt. Een vertrouwenspersoon, leidinggevende, ombudsfunctionaris of iemand anders die je vertrouwt. Op onze integriteitwebsite staan wegwijzers voor studenten, medewerkers en PhD’s. Die kunnen helpen. En net zo belangrijk: als je ergens iets ziet dat volgens jou niet klopt, maak dat bespreekbaar. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag stopt.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.