Aanwezigheidsplicht? Kamerleden willen actie van minister

| HOP, Josefine van Enk

Minister Van Engelshoven vindt het niet nodig om onderwijsinstellingen achter de broek te zitten over problemen met corona en de aanwezigheidsplicht. Maar studenten en Kamerleden maken zich zorgen.

De afgelopen weken lieten studenten weten bang te zijn om tussen besmette studiegenoten in de collegebanken te zitten. Door de aanwezigheidsplicht komen sommige studenten om studievertraging te voorkomen gewoon naar de campus.

Het Interstedelijk Studenten Overleg spreekt van 'perverse prikkels'. Het ISO wil overal een snelle herkansingsmogelijkheid voor studenten die hun tentamen missen doordat ze de coronaregels opvolgen. De Landelijke Studentenvakbond opende een meldpunt voor studenten die zich gedwongen voelen om naar de campus te komen.

Passende oplossingen

Desondanks ziet de minister geen grote problemen. Wat zouden instellingen anders kunnen doen om studenten te stimuleren de coronaregels op te volgen? 'Het beeld is dat instellingen zich hier al voor inzetten, dus het gaat niet zozeer om ‘anders’ doen', laat ze via een woordvoerder weten.

Ze vindt dat de onderwijsinstellingen samen met studenten moeten bepalen hoe een tentamen ingehaald kan worden. Als ze 'signalen' krijgt via bijvoorbeeld studentenorganisaties, zal ze die bespreken met de koepelverenigingen van hogescholen en universiteiten.

Vooralsnog hoeft er wat haar betreft niets te veranderen. Er wordt volgens de minister al gehoor gegeven aan het zoeken naar 'passende oplossingen' door bijvoorbeeld 'coulanter om te gaan met het aantal keer waarop een student niet aanwezig mag zijn, het aanbieden van een vervangende opdracht of andere vormen van maatwerk'.

Afdwingen

Daar kan Kamerlid Hatte van der Woude (VVD) zich niet in vinden. 'Ik zie dat het nog niet overal goed gaat. Daarom heb ik de minister ook gevraagd om op korte termijn met onderwijsinstellingen in gesprek te gaan die nog het ‘normale’ herkansingsbeleid hanteren', zegt ze in een reactie. De partij wil ook van de minister weten hoe ze ervoor gaat zorgen dat studenten die zich aan de coronamaatregelen houden geen tentamenkans missen.

Meer herkansingen zorgen wel voor meer werkdruk bij medewerkers, ziet Lisa Westerveld van GroenLinks. 'Maar we zitten in een situatie waarin alles gedaan zou moeten worden om het aantal besmettingen omlaag te krijgen', meent ze. Onderwijsinstellingen zouden volgens haar 'glashelder moeten zijn en hun studenten op het hart moeten drukken om thuis te blijven met klachten'.

Jan Paternotte (D66), partijgenoot van de minister, vraagt zich af in hoeverre Van Engelshoven zich met het lokale beleid moet bemoeien. 'Maar het signaal is duidelijk: je moet geen studenten met coronaklachten naar de tentamens laten komen', zegt hij.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.