Minder studenten voor schakeljaar UT

| Jelle Posthuma

Minister van Engelshoven zegt dat er door strengere criteria minder buitenlandse studenten naar Nederland komen via een schakeljaar. Ook Twente Pathway College, de aanbieder van het schakeljaar aan de UT, verwacht een lagere instroom. ‘Maar ik ben vooral blij dat de minister alle misverstanden over ons programma uit de weg heeft geruimd.’

Deze week stuurde demissionair minister Van Engelshoven (OCW) een brief aan de Tweede Kamer over het schakeljaar voor internationale studenten van buiten de EER. Met deze schakelprogramma’s worden internationals die niet over het vereiste schooldiploma beschikken binnen één jaar klaargestoomd voor een studie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Ook de UT kent met Twente Pathway College een dergelijk traject.

De afgelopen jaren was er met enige regelmaat kritiek op deze schakelprogramma’s. Universiteiten zouden met particuliere bureaus internationale studenten van ondermaats niveau naar Nederland lokken. Als reactie hierop zegt de minister strengere selectiecriteria te willen hanteren. Ook geeft Van Engelshoven aan dat universiteiten inmiddels zijn gestopt met het aanbieden van een voorbereidend jaar voor numerus fixusopleidingen. Dit noemt de minister een ‘noodzakelijke stap’.  

Numerus Fixus

Vanaf het collegejaar 2021-2022 is een voorbereidend jaar voor een fixusopleiding niet meer mogelijk. Dit geldt op de UT voor de opleidingen Technical Computer Science en Psychology, die recent een numerus fixus kregen. Voor het collegejaar 2022-2023 is er een ‘overgangsregeling’, zegt Stephen Orme, College Director van Navitas (het bedrijf achter Twente Pathway College). Dit betekent dat studenten die nu een schakelprogramma volgen voor Technical Computer Science of Psychology nog mogen beginnen aan hun studie als ze het schakeljaar met succes afronden.  

‘Wij hebben nooit een schakelprogramma aangeboden voor fixusopleidingen’, zegt Orme. ‘Dat valt ook niet uit te leggen aan studenten uit Nederland of de EU. Daar zijn afspraken over gemaakt met de universiteit. Toen onze studenten werden toegelaten voor het schakelprogramma, was er nog geen numerus fixus voor deze opleidingen. We kunnen nu niet zeggen: sorry je kunt niet meer deelnemen aan de studie vanwege de numerus fixus. Dat is strijdig met de gedragscode en zelfs met de wet. Daarom is er een overgangsregeling.’

De numerus fixus heeft wel gevolgen voor de instroom, zegt Orme. ‘Ook in Twente verwachten we minder studenten in het voorbereidend jaar. Computer Science en Psychology zijn nu eenmaal populaire studies. Om hoeveel studenten het gaat durf ik niet te zeggen, dat is natte vinger werk. Misschien kiezen studenten nu wel voor een andere studie aan de UT.’

Misverstand

Orme zegt bovenal blij te zijn met de brief van de minister. ‘Het ruimt een hoop misverstanden uit te weg. Zo legt de minister in haar brief uit dat er in het buitenland geen onderscheid bestaat tussen havo en vwo zoals we dat in Nederland kennen. Studenten die starten bij Twente Pathway College zijn studenten die in eigen land het hoogst haalbare niveau secundair onderwijs hebben doorlopen. Dat is onze doelgroep en daar veranderen de strengere selectiecriteria niets aan.’

Hij wijst op een ander misverstand dat door de minister wordt genuanceerd in haar brief. Nederlandse havisten zouden benadeeld worden door de schakelprogramma’s. ‘Er zijn voor Nederlandse havisten legio andere routes om naar de universiteit te komen, zoals een hbo-propedeuse of toelatingsexamen. Deze wegen zijn voor internationale studenten zonder visum niet beschikbaar. Wat mij betreft zijn Nederlandse studenten van harte welkom bij onze schakelprogramma’s. Alleen is het voor hen een minder voor de hand liggende en bovendien kostbaarder keuze.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.