Techrede: zo willen 4TU-studenten transities versnellen

| Marieke Enter

Studenten van de vier Nederlandse technische universiteiten hielden gisteren de tweede Techrede, waarin ze hun vervolgstappen uit de doeken deden om met technologie maatschappelijke transities te versnellen.

De Techrede 2021 borduurde voort op die van vorig jaar. Daarin deed onder andere TG-studente Robin Weijland van de UT de oproep aan politiek en bedrijfsleven om technologische innovaties hoog op de agenda te zetten, om zo de transities te versnellen die onmisbaar zijn voor een duurzame, veilige en veerkrachtige samenleving. De Techrede-studenten wezen vijf terreinen aan waarop dringend grote veranderingen nodig zijn: energie, circulaire economie, digitale veiligheid, zorg en last nut not least voedsel en landbouw.

Afgelopen jaar benutten de studenten voor een zogenoemde transitietour (‘een supergave uitdaging’, volgens mede-UT’er Hidde Zijlstra). Daarin verkenden ze grondig welke veranderingen precies nodig zijn, welke belemmeringen in de weg staan en wat en wie ervoor nodig is om de benodigde verandering tóch voor elkaar te krijgen. Dat resulteerde in een aantal concrete actiepunten die de studenten, die zich inmiddels Aanjagers van Technologie noemen, gisteren presenteerden.

Van ‘preventientje’ tot waterstofschap

In deze tweede Techrede introduceerden de Aanjagers onder andere het plan voor een ‘waterstofschap’ dat de bijl moet zetten in de logge, vaak achterhaalde wet- en regelgeving die veelbelovende waterstofinnovaties – en daarmee de energietransitie – belemmert. Een ander Aanjagers-idee is het (tijdelijke) ‘preventientje’ bovenop de zorgpremie, zodat er financiële speelruimte ontstaat om het Nederlandse zorgstelsel te laten switchen naar een preventie-gebaseerde aanpak – in het kader van ‘voorkomen is veel beter dan genezen’. Ook presenteerden de Aanjagers concrete ideeën voor verduurzaming van de landbouw (met geavanceerde melktaps in supermarkten), meer circulariteit (via andere productieprocessen van plastics) en meer cyberveiligheid (met speciale ‘cybersecurity squads’). Je leest er meer over in deze tekstuele terugblik van de 4TU-federatie.

Geen oude, ingeslapen mannen

Live én online werd de Techrede bijgewoond door een aantal bekende gezichten, waaronder prins Constantijn van Oranje en 4TU- en WUR-bestuursvoorzitter Louise O. Fresco. Beiden waren lovend over de Techrede. Van Oranje liet weten ‘niet alleen de frustratie, maar ook de hoop voor een betere toekomst volledig te delen met de studenten’. Fresco, die benadrukte dat de 4TU-universiteiten honderd procent achter de Techrede staan, prees een ander aspect: ‘Fantastisch, de energie die hier uit spreekt. Dit geeft dynamiek; dit zijn geen oude, ingeslapen witte meneren die spreken – dit zijn jonge mensen en het gaat om hún toekomst.’

 

De Techrede 2021 is online terug te kijken via het YouTube-kanaal van de Aanjagers van Technologie.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.