EU-miljoenen voor Twentse techmed-projecten

| Redactie

De regio Twente krijgt een miljoenensubsidie, onder andere voor de bouw van een lab voor microbiologisch onderzoek van de UT en haar spin-offs. Het gaat in eerste instantie om zo’n 11 miljoen euro, vanuit een EU-herstelfonds voor regionaal economisch herstel na de coronacrisis.

Een belangrijke bestemming van de EU-subsidie is de bouw van laboratoriumfaciliteiten voor microbiologisch onderzoek op het Kennispark. Er komt 3,1 miljoen euro beschikbaar voor een zogeheten ‘MedTech Factory’. Het is de bedoeling dat in het derde kwartaal van 2022 huurders – vooral start-ups en spin-offs in de medische technologie – hun intrek nemen in het gebouw.

Naast de realisatie van de labfaciliteiten, komt er ook geld beschikbaar voor onderzoeksprojecten. De UT is bijvoorbeeld betrokken in een consortium dat foto-akoestische mammografie voor patiënten beschikbaar maakt, om borstkanker beter op te kunnen sporen. Met dat project is ruim tweeënhalf miljoen euro gemoeid.

Ook andere projecten krijgen financiering uit het EU-herstelfonds. In deze projecten zijn vooral UT-spin-offs betrokken. Zo richten Demcon, Micronit en Locsense zich op een verbeterde behandeling van dementie. En een consortium rondom spin-off LioniX ontwikkelt verschillende gas-, vloeistof- en biosensoren.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.