Coronasteun: miljoenen euro’s voor hoger onderwijs verdeeld

Het geld om de schade van de coronacrisis in het hoger onderwijs en onderzoek te beperken is verdeeld: de komende twee jaar gaat er 284 miljoen naar het hbo en 83,6 miljoen naar de universiteiten. Voor onderzoekers is er nog eens 162 miljoen.

Dat staat in een bestuursakkoord dat het ministerie vrijdag sloot met het hoger onderwijs en onderzoek. Het geld komt uit het Nationaal Programma Onderwijs, een ongekend steunpakket voor het gehele onderwijs waar het demissionaire kabinet 8,5 miljard euro in heeft gestoken.

Daarvan wordt in het hoger onderwijs volgend studiejaar de halvering van het wettelijk collegegeld betaald. Hoeveel geld er zou gaan naar de begeleiding van studenten, naar ‘inhaal- en ondersteuningsonderwijs’ en naar de aanpak van stagetekorten was nog niet afgesproken, maar nu dus wel.

Stagetekorten

De hogescholen krijgen er de komende twee jaar samen 216 miljoen euro voor. Voor de universiteiten wordt 76 miljoen euro uitgetrokken. Daarmee kunnen ze ook de tekorten aan coschappen bij de medische opleidingen aanpakken. Door de coronacrisis zouden artsen in opleiding een vertraging van twee tot vier maanden hebben opgelopen.

Daarbovenop moeten de onderwijsinstellingen studievertraging en uitval in de lerarenopleidingen 'als gevolg van stagetekorten' beperken. Daarvoor is 68,4 miljoen in het hbo gereserveerd en 7,6 miljoen in het wetenschappelijk onderwijs.

De instellingen mogen zelf, binnen zekere grenzen, bepalen waar ze de miljoenen aan besteden. De ene instelling zal misschien meer inzetten op het behoud van stages, verwachten de ministers, terwijl een andere extra psychologen voor studenten in dienst neemt.

Instemmingsrecht

De medezeggenschap krijgt instemmingsrecht op de plannen, onderstrepen de ministers. Als studenten en medewerkers de ideeën van het bestuur niet zien zitten, kunnen ze dus hun hakken in het zand zetten.

De overheid gaat op allerlei manieren monitoren welke keuzes de instellingen maken en wat het effect is. De instellingen gaan ook kennis en ervaringen uitwisselen. In 2023 volgt een evaluatie van het programma.

Apart akkoord

Voor onderzoekers is een apart akkoord gesloten, waar dit jaar en in 2022 in totaal 162 miljoen euro mee gemoeid is. De schatting is dat het werk van zo’n 20 duizend onderzoekers met een tijdelijke aanstelling zo’n drie maanden vertraging heeft opgelopen, bijvoorbeeld door problemen bij dataverzameling of het gebruik van laboratoria.

Het gaat om onderzoekers van hogescholen, universiteiten, academische ziekenhuizen en instituten van NWO en KNAW.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.