UT bereidt zich voor op sneltesten

| Rense Kuipers

De UT kampt met meer vragen dan antwoorden, wat betreft het invoeren van sneltesten. Net als andere instellingen, wacht de UT op een plan van aanpak vanuit de Rijksoverheid.

Minister De Jonge zag bij de persconferentie van afgelopen dinsdag mogelijkheden voor versoepelingen in het hoger onderwijs, vanaf 26 april. Instellingen ‘die het met zelftesten kunnen organiseren’ mogen één dag per week fysiek onderwijs geven aan hun studenten. Maar alleen als de besmettingscijfers niet te hoog zijn.

‘Hoe het logistiek geregeld moet worden, dat is de grote vraag’, licht coronawoordvoerder Laurens van der Velde toe. ‘Gaan we dat als instelling zelf doen, of doet een externe partij dat? En krijgen studenten thuis de tests opgestuurd of doen we dat op de campus? Zo ja, in welke ruimtes dan? Het ligt in de lijn der verwachting dat ook docenten gevraagd wordt een sneltest te laten doen.’

Van der Velde zegt dat de UT-gemeenschap ongetwijfeld nog meer vragen zal hebben, maar de UT moet op dit moment de antwoorden schuldig blijven. ‘Het ligt allemaal aan het pakket dat wordt aangereikt door de Rijksoverheid. Daar wachten we nog op, maar zeker niet passief. Campus & Facility Management treft al de eerste voorbereidingen. Voor 26 april willen we duidelijkheid verschaffen.’

Niet alleen de logistieke kant, maar ook de juridische is een punt van aandacht. De Tilburgse hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens noemde het deze week ‘min of meer onvermijdelijk’ dat instellingen studenten om een testbewijs vragen. ‘Dat is ook een vraag die we als universiteiten bij het ministerie hebben neergelegd’, zegt Van der Velde. ‘Het is belangrijk om als instellingen daarin één lijn te trekken.’

De sneltesten zijn geen vervanging voor, maar een aanvulling op de anderhalvemetermaatregel, benadrukt de woordvoerder. ‘En het is natuurlijk nog afwachten hoe de cijfers zich ontwikkelen. Het kan zomaar zijn dat we alsnog niet kunnen versoepelen vanaf 26 april.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.