‘Sneltesten kan probleem rond tentamineren wegnemen’

| Stan Waning

De problemen bij het fysiek tentamineren op de campus zijn nog geen verleden tijd. Studenten en docenten voelen zich regelmatig niet veilig, zo bleek woensdag tijdens de Uraad.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

ATLAS-student Margo Dietrich vatte de problemen namens studentenpartij UReka in drie punten samen. Allereerst merkte zij op dat er onduidelijkheid heerst over wanneer tentamens online of offline worden afgenomen. ‘Ook veranderen tentamens plotseling van vorm als gevolg van veranderende richtlijnen.’ Als laatste – volgens Dietrich het punt waar de meeste zorgen over bestaan - voelen studenten en personeel zich niet veilig bij het afnemen van fysieke tentamens.

‘Het is een blijvend probleem. Het merendeel van de studenten en docenten deelt de zorgen, maar niet iedereen denkt hetzelfde over het fysiek tentamineren. Ik weet dat veel studenten juist graag naar de campus komen voor een tentamens. Bijvoorbeeld om te ontsnappen aan de thuissituatie, of omdat ze op de campus beter presteren’, legde Dietrich uit.

Duidelijkheid

Tijdens de universiteitsraadsvergadering vanmorgen bleek dat het grootste euvel de onduidelijkheid rondom de tentamens is. Het CvB kreeg daarom drie adviezen voorgelegd. Als eerste werd gevraagd om duidelijkheid te creëren binnen de hele UT over de richtlijnen voor wanneer een tentamens on- of offline is. Daarnaast ziet de Uraad graag meer stabiliteit, zodat de tentamenopzet van studenten niet verandert vlak voor hun tentamen.  

Als laatste moeten er meer veiligheidsmaatregelen genomen worden. Zoals sneltesten, het aantal studenten per tentamenzaal en het vergroten van de afstand tussen studenten en personeel, en in gevallen waarin dit niet mogelijk is het tentamen online houden. Ter nuance voegde Dirk Koelewijn (DAS) nog toe dat de problemen zich vooral afspelen bij kleinere tentamens, die niet gehouden worden in de sporthal of in de Therm, maar in collegezalen.

Klachten

Een deel van de frustratie rond de tentamens zit hem in de manier waarop iedere faculteit anders omgaat met het probleem. ‘En daar moet iets aan gedaan worden. De ene faculteit houdt er een totaal andere manier op na dan de andere’, aldus Dick Meijer (PvdUT). Student Alina Ritter viel hem bij. ‘Ik hoorde onlangs dat mensen met klachten gewoon naar hun tentamen komen. Dat levert extra druk op voor studenten. Bovendien kan de anderhalve meter vaak maar net gehandhaafd worden.’

Rector Tom Veldkamp erkende dat er nog steeds problemen zijn rondom de tentamens en wil die graag oplossen. ‘Wij kijken daarom naar drie andere universiteiten waar geëxperimenteerd wordt met sneltesten. Dat kan het probleem rond het tentamineren mogelijk wegnemen. Vaccineren is een oplossing voor de lange termijn, sneltesten zou dat op korte termijn kunnen zijn.’

Veldkamp gaf daarnaast aan dat hij de voorbeelden ‘zorgwekkend’ vindt en beloofde dat hij de ontwikkelingen rondom het sneltesten nauwlettend in de gaten houdt.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.