PIA: ‘Laat werkgroep Engelse taaleisen onderzoeken’

| Rense Kuipers

Het Platform International Affairs (PIA) concludeert, net zoals de universiteitsraad, dat de taaleisen van de UT niet in lijn zijn met die van andere universiteiten. Het PIA wil nu dat een werkgroep onderzoekt of de huidige eisen nog overeenkomen met de behoeftes van opleidingen.

Het PIA trekt in feite dezelfde conclusie als de universiteitsraad een maand geleden: de UT loopt uit de pas ten opzichte van andere universiteiten, als het gaat om de Engelse taaleisen voor toelating. ‘Andere universiteiten als de TU Delft en Eindhoven stelden de eisen de laatste jaren wel bij, op basis van ervaringen en nieuwe inzichten. De UT heeft jarenlang haar taaleisen niet bijgesteld en lijkt de lat nu het laagst te leggen’, constateert PIA-voorzitter Jan Schut.

Volgens Schut klopten onlangs een ‘flink aantal’ opleidingen aan bij het PIA, die hun taaleisen willen aanscherpen. ‘Ze merken dat de beheersing van de Engelse taal niet altijd even goed is. Bijvoorbeeld in verslagen, bij presentaties en bij de communicatie in projectgroepen. En omdat de UT lagere taaleisen heeft dan andere universiteiten, heerst bij de opleidingen ook de vrees dat we studenten binnenhalen die op andere universiteiten worden afgewezen.’

Werkgroep

Het PIA adviseerde daarom onlangs de Universitaire Commissie Onderwijs (met de rector als voorzitter) om een werkgroep in te stellen. ‘Je hoeft niet direct te stellen: de eisen moeten zwaarder. Maar laat in ieder geval mensen met verstand van taal de eisen tegen het licht houden. Wat willen de opleidingen zelf? Waarin willen ze differentiëren? En hoe verhouden de eisen van de UT zich tot andere universiteiten, in het bijzonder tot die van onze partners in 4TU-verband?’, aldus Schut.

Vorig jaar gaf het PIA eenzelfde advies aan de UC-Ow, voor het instellen van zo’n werkgroep. Dat advies raakte ondergesneeuwd door de coronacrisis, weet Schut. ‘Er was eerder ook een latente werkgroep, die zich vooral bezighield met het type taaltoets. Wij adviseren: stel vanuit CES – in het bijzonder vanuit het Language Centre – een werkgroep in, met een meer integrale benadering. En laat mensen vanuit de opleidingen, Strategie & Beleid en Marketing & Communicatie aanhaken. Als de UC-Ow officieel opdracht daartoe geeft, is dat ook een stuk validatie.’

Knopen doorhakken

De UC-Ow buigt zich begin april over het advies. Als het aan het PIA ligt gaat de werkgroep meteen aan de slag en worden zo snel mogelijk knopen doorgehakt. ‘Wil je andere eisen vanaf het collegejaar 2022/2023, dan moet je in september van 2021 die eisen al duidelijk hebben én op de website hebben staan. Studiezoekers moeten immers een jaar voor hun keuze die informatie al hebben’, aldus Schut.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.