Protest tegen fysieke tentamens op UT

| Jelle Posthuma

Een groepje studenten maakte vrijdagmiddag bij de Horst een tentamen in de buitenlucht. Met de actie vragen ze aandacht voor de – in hun ogen – te massale fysieke tentamens op de UT.

De actie werd georganiseerd door de Jonge Socialisten en de JOVD. Vanwege het slechte weer verzamelden de politieke jongeren, zes in totaal, zich onder de brug bij de Horsttoren, waar ze aan tafeltjes een tentamen maakten. ‘We voeren actie omdat we veel klachten hebben ontvangen van UT-studenten over de fysieke tentamens op de universiteit’, zegt Nicolien Boekhoudt, UT-studente en voorzitter van de PvdA-jongerentak in Overijssel. ‘We geven deze klachten door aan de universiteit, maar er gebeurt tot nu toe weinig mee.’

Volgens Boekhoudt is het in deze fase van de coronacrisis onverantwoord om grootschalige fysieke tentamens te houden. ‘De verantwoordelijkheid wordt nu bij de studenten neergelegd. Als je klachten hebt, mag je niet aan het tentamen deelnemen. Maar soms gaat het om een loopneus waardoor je twee maanden later een hertentamen moet maken. Of nog erger: waardoor je studievertraging oploopt. Dat zorgt voor een onmogelijke keuze voor studenten.’

De fysieke tentamens leiden bovendien tot onveilige situaties, stelt Boekhoudt. Zelf maakte de UT-studente al verschillende vreemde situaties mee tijdens haar tentamens voor Computer Science. ‘Voordat je mag deelnemen, moet je een test invullen. Een jongen voor mij kreeg een rood scherm. Dat betekent: niet deelnemen. Ze zeiden tegen hem: ga maar een beetje achterin zitten. Ook zie je dat niet iedereen zijn handen desinfecteert of dat tentamens worden uitgedeeld door mensen die geen mondkapje dragen. Bovendien zijn er studenten die te angstig zijn om naar een tentamen toe te gaan.’

Lockdown

De actievoerders pleiten niet voor het schrappen van tentamens tijdens de coronacrisis, vertelt Boekhoudt. ‘Maar de UT moet meer inzetten op online tentamens en nog kleinere groepen. De hele universiteit staat leeg. Waarom wordt daar niet meer gebruik van gemaakt?’ De UT-studente wijst ook op de verschillen tussen opleidingen. ‘Sommige studies maken gebruik van proctoring (surveillancesoftware, red.), waardoor tentamens online kunnen. Anderen kiezen vooral voor fysieke tentamens. Het zou goed zijn als de UT centrale regels opstelt.’

Boekhoudt erkent dat er genoeg studenten zijn die het juist fijn vinden om hun tentamen fysiek te maken. ‘Toch vinden wij dat tijdens een pandemie de gezondheid van de kwetsbare groepen voorop zou moeten staan. Het is toch gek dat zoiets kan tijdens de strengste lockdown tot nu toe?’ 

Reactie

De actie trok niet bijster veel bekijks. Vanwege de lockdown zijn er maar weinig studenten op de campus te vinden. UT-woordvoerder Laurens van der Velde maakte nog wel een praatje met de actievoerders. ‘Ik heb ze in contact gebracht met de universiteitsraad. De partijen in de raad zijn nauw betrokken bij de kwestie. Aan de hand van klankborden willen ze de zorgen van studenten en medewerkers over de fysieke tentamens zo goed mogelijk in kaart te brengen.’

De UT heeft al maatregelen genomen om de situatie tijdens fysieke tentamens zo veilig mogelijk in te richten, stelt Van der Velde. ‘Denk aan extra ventilatie en kleinere groepen. Maar we begrijpen dat er soms een gevoel van ongemak is bij studenten. Het is niet de bedoeling dat studenten druk voelen om naar een tentamen te komen op het moment dat ze klachten hebben. We denken daarom met hen mee bij het vinden van alternatieven om geen studievertraging op te hoeven lopen als zij niet aan een tentamen kunnen deelnemen.’

Vooralsnog kiest de UT voor maatwerk per opleiding. ‘De universiteit moet ook kijken naar de behapbaarheid. Wat is bijvoorbeeld een realistische groepsgrootte? Dat verschilt per opleiding. Ook over proctoring wordt op opleidingsniveau besloten. Zo zijn er studenten die begrijpelijke privacy bezwaren hebben tegen proctoring. Het is – kortom – zoeken naar een juiste balans.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.