11 miljoen voor UT-duurzaamheidsonderzoek

| Redactie

UT-onderzoekers Sissi de Beer en Remko Akkerman leiden allebei een gehonoreerd project binnen het NWO-Perspectiefprogramma. Daarmee is ruim 11 miljoen euro gemoeid. De UT is ook betrokken in de andere vier gehonoreerde projecten.

De Beer, universitair docent bij de Sustainable Polymer Science-groep (faculteit TNW), leidt het project ReCoVR. In totaal dertig partijen zitten in dit consortium – waaronder veel bedrijven en andere technische universiteiten. Ze richten zich op schonere scheidingstechnologie voor het hergebruik van grondstoffen. Daarvoor ontwikkelen de onderzoekers nieuwe materialen en coatings voor efficiëntere en schonere scheidingstechnologieën. Bijvoorbeeld in waterzuivering, het recyclen van chemicaliën en het terugwinnen van suiker en zout.

Lichtere vervoersmiddelen

Akkerman, hoogleraar bij de ET-vakgroep Production Technology, is programmaleider van ENLIGHTEN. Dit consortium, met daarin 31 partijen, richt zich op thermoplastische composieten (met vezels versterkte kunststoffen die bij verhitting zacht worden) om vervoersmiddelen lichter te maken. Dat moet helpen met de CO2-reductie. De UT werkt in dit project onder andere samen met Boeing, Airbus en het ThermoPlastic composites Research Center (TPRC), het onderzoekscentrum dat nauw verbonden is aan de UT en waarvan Akkerman wetenschappelijk directeur is.

32 miljoen euro

De UT maakt ook deel uit van de vier andere gehonoreerde projecten. In totaal is er 32 miljoen euro gemoeid met deze ronde van het Perspectiefprogramma. 22 miljoen vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De betrokken bedrijven organisaties dragen daarnaast 10 miljoen euro bij.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.