Jongeren en corona: tienduizenden banen minder in horeca

In de coronacrisis werken er veel minder jongeren achter de bar of in de bediening. Dat was al wel bekend, maar nu zijn er harde cijfers van statistiekbureau CBS.

De cafés en restaurants zijn gesloten om de coronapandemie te bestrijden. Waar kunnen jongeren nog een bijbaan vinden? In de supermarkt en bij distributiebedrijven, lijkt het antwoord.

 

In het laden, lossen en vakkenvullen werkten eind 2019 toch al 162 duizend jongeren en dat waren er eind 2020 zo’n 16 duizend extra. Er werkten maar liefst 49 duizend jongeren minder als kelner of barpersoneel en ook het aantal keukenhulpjes nam flink af.

© HOP. Bron: CBS. Alle jongeren, niet alleen studenten.

Maar niet iedereen kon zomaar een baan vinden in een andere sector. De werkloosheid onder studerende jongeren (20-25 jaar) schoot vorig jaar omhoog, al daalde die ook weer tamelijk scherp in het vierde kwartaal (de maanden oktober, november en december).

Uniek zijn deze werkloosheidspercentages overigens niet: in de jaren na de kredietcrisis van 2009 liep de werkloosheid onder studenten hoger op.

© HOP. Bron: CBS. Onderwijsvolgend op alle niveaus.

Tussen de 60 en 65 procent van de studerende jongeren (op alle niveaus) heeft een baan. De laatste jaren werden het er iets meer, vermoedelijk omdat de basisbeurs in het hoger onderwijs is afgeschaft. Maar in 2020 kwam er door de coronacrisis tamelijk abrupt een einde aan die trend.

© HOP. Bron: CBS. Onderwijsvolgend op alle niveaus.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.