Recordaantal studenten voor Honoursprogramma

| Rense Kuipers

Het UT-honoursprogramma telt dit collegejaar een recordaantal studenten. Het aantal deelnemende bachelorstudenten verdubbelde bijna ten opzichte van twee jaar geleden. Volgens decaan Joost Kok speelt de coronacrisis een bepalende rol.

Photo by: RIKKERT HARINK
Honours Dean Joost Kok.

Twee jaar geleden telden de bachelor-honourstracks nog 59 studenten. Vorig collegejaar waren dat er 79. Dit jaar stroomden 109 bachelorstudenten in.

Honours Dean Joost Kok wijt die toename voor een groot deel aan de coronacrisis. ‘Als je kijkt naar wat er momenteel mogelijk is aan persoonlijke verbreding, dan zijn er niet veel alternatieven. Waar studenten anders misschien zouden kiezen voor een bestuur, commissie of een periode in het buitenland, weten ze nu het honoursprogramma te vinden.’

De instroom in de mastertracks houdt gelijke tred met de bachelors, constateert Kok, die de toename als positieve trend ziet. ‘Studenten zijn op zoek naar verbreding en uitdaging. Dat bieden deze programma’s. Daarnaast denk ik dat onze intensievere en persoonlijkere communicatie helpt.’

Passen en meten

De forse groei betekende wel passen en meten voor het honoursprogramma, aldus Kok. ‘Maar uiteindelijk is het goed gelukt. Er waren wel een paar studenten die niet hun eerste keuze qua track konden volgen. Als deze groei doorzet, dan moeten we tracks splitsen, meer tracks aanbieden of strenger selecteren.’

Het blijft volgens Kok verder zaak om door te bouwen op wat goed gaat: verbreding, verdieping en gemeenschap. ‘Recentelijk voegden we bijvoorbeeld de Great Negotiators-track toe. Het honoursprogramma wordt vaak ten onrechte gezien als puur en alleen een IQ-exercitie, terwijl het een breed talentprogramma is met een hechte community voor zowel studenten als docenten. Het is meer dan alleen iets erbij doen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.