Registratie lerarentekort: Tweede Kamer is het wachten beu

| HOP, Evelien Flink

Waarom is er nog altijd geen goed beeld van de huidige omvang van het lerarentekort? Het geduld van de Tweede Kamer is op, bleek gisteren tijdens een groot onderwijsdebat. Volgens minister Slob wordt er wel degelijk aan gewerkt.

De Tweede Kamer wil al geruime tijd dat het ministerie de lerarentekorten landelijk gaat bijhouden. Waar zijn die bijvoorbeeld het grootst? En wat doen scholen om hun leerlingen niet naar huis te hoeven sturen? In juni 2019 werd een voorstel van SP, GroenLinks en PvdA aangenomen om dit soort zaken nauwkeurig te registeren.

Gehannes

Maar waar blijven die cijfers, verzuchtte SP-Kamerlid Peter Kwint gisteren tijdens een groot debat over het funderend onderwijs. ‘Al anderhalf jaar is er gehannes over de registratie van de tekorten’, zei hij. ‘Wij zijn er eigenlijk wel klaar mee.’

Dat gold voor meer Kamerleden. Paul van Meenen (D66) noemde het ‘echt heel erg gek’ dat er wel allerlei grafieken zijn van hoe het lerarentekort zich de komende jaren zal ontwikkelen, maar niet van hoe het er nú voor staat.

En dus werd er een nieuwe motie ingediend. SP, GroenLinks, D66 en PvdA verzoeken de regering om ‘nu eindelijk het actuele tekort – en de manier waarop scholen dit oplossen – op een website te registreren’.

Grote steden

Maar volgens demissionair minister Slob is registratie via zo’n website al een keer geprobeerd - én mislukt omdat scholen daar zelf niet aan wilden meewerken. Om die reden ontraadde hij de motie.

Hij verwacht meer van de registratie van het lerarentekort in de grote steden. ‘Dat begint nu echt resultaat op te leveren. Ik wil dat verder gaan uitbreiden. Dat is een andere methode, maar volgens mij wel een heel effectieve.’

Het lerarentekort staat hoog op de politieke agenda. In de Voorjaarsnota trok het kabinet 32 miljoen uit voor de bestrijding ervan. Inmiddels neemt ook de belangstelling voor de lerarenopleidingen toe. Het aantal aanmeldingen bij de pabo steeg dit studiejaar met 33,5 procent.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.