Economiestudent leent meer bij DUO dan toekomstig pedagoog

| HOP, Evelien Flink

Bij welke opleidingen steken studenten zich het diepst in de schulden? De Volkskrant zocht het uit op basis van cijfers van DUO. Een economiestudent leent maandelijks aanzienlijk meer dan een student pedagogische wetenschappen.

Nieuwe bachelor- en masterstudenten krijgen sinds 2015 geen basisbeurs meer. Ze moeten vaker lenen om hun collegegeld, huur en boodschappen te betalen. Toch heeft het leenstelsel er niet voor gezorgd dat het hoger onderwijs minder toegankelijk werd, concludeerde het Centraal Planbureau dit jaar.

Goede boterham

Maar heeft de gekozen opleiding ook invloed op het leengedrag, wilde de Volkskrant weten. Om deze vraag te beantwoorden, vroeg de krant gegevens op bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over de leningen van studenten, uitgesplitst per studierichting.

Wat blijkt: economie- en rechtenstudenten, die later een goede boterham denken te verdienen, lenen aanzienlijk meer dan studenten met pedagogische of taalkundige studies. Universitaire studenten lenen ook meer dan hbo’ers: 631 om 572 euro per maand.

Uiteraard gaat het om gemiddelden. De aannames gelden niet per se voor elk individu, blijkt uit het artikel. Hoeveel een student leent, heeft immers ook met persoonlijkheid, opvoeding en achtergrond te maken.

Top-10

Kijkend naar de tien grootste universitaire bacheloropleidingen blijkt dat studenten economie en bedrijfseconomie het meest lenen: gemiddeld 682 euro per maand. Studenten international business administration en studenten rechtsgeleerdheid volgen met respectievelijk 671 en 659 euro.

Zuiniger zijn studenten pedagogische wetenschappen: zij lenen gemiddeld 507 euro per maand. Ook geschiedenisstudenten houden hun hand vaker op de knip. Gemiddeld maakt DUO maandelijks 561 euro naar hen over.

© HOP. Bron: DUO (leenbedragen, peildatum 1 februari 2020) en VSNU (top-10 opleidingen, peildatum 1 oktober 2019).

Campagne

Studentenbonden en jongerenorganisaties zijn het leenstelsel al lange tijd zat. Onder de noemer #NietMijnSchuld voeren zij campagne tegen hoge studieschulden.

De meeste politieke partijen hebben hun handen inmiddels van het leenstelsel afgetrokken. Alleen de VVD pleit in haar conceptverkiezingsprogramma voor het behoud ervan.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.