Jan Willem Timmerman portefeuillehouder bedrijfsvoering bij TNW

| Redactie

Het college van bestuur heeft Jan Willem Timmerman per 1 januari 2021 benoemd als portefeuillehouder bedrijfsvoering bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Hij volgt Christy Schoonheijt op, die met ingang van 2021 nieuwe wegen wil bewandelen en afscheid neemt van de UT.

Photo by: Arjan Reef
TNW is geen nieuw terrein voor Timmerman: hij werkt er sinds 2016 als hoofd financiën.

Timmerman is sinds 2008 in dienst bij de UT. Aanvankelijk was hij project controller bij de faculteit Engineering Technology, waarna hij in 2012 overstapte naar het ITC als senior projectbeheerder. Sinds 2016 is hij hoofd financiën bij de TNW - in 2017 interviewde U-Today hem in die hoedanigheid.  

De benoemingsadviescommissie, de facultaire adviescommissie en de faculteitsraad hebben zich positief uitgesproken over Timmermans benoeming, die voor vier jaar is. Decaan Jennifer HerekJan Willem is een goede manager, kent de faculteit goed en is betrokken bij UT-brede ontwikkelingen. Hij is iemand die gericht is op continue verbeteren. Zijn verbindende en coöperatieve karakter maken hem een waardevolle aanvulling op ons faculteitsbestuur.'

Timmerman noemt zijn benoeming een geweldige kans. 'TNW is een bruisende faculteit waar we samen zorgen voor uitmuntend onderwijs en onderzoek. Ik ben trots om dit vertrouwen te krijgen en bij te dragen aan de uitdagingen die de komende jaren op ons afkomen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.