'LHBTIQ+ gemeenschap voelt zich gesteund'

| Jelle Posthuma

De regenboogvlag wapperde vorige week op de UT. De grote letters bij de ingang veranderden in Diversity of Twente. Maar hoe inclusief is de UT eigenlijk? Postdoc Maarten Renkema onderzoekt de inclusiviteit van LHBTIQ+ medewerkers op de UT.

Het idee voor het onderzoek ontstond vorig jaar tijdens Diversity Day, georganiseerd door de vakgroep Human Resource Management. ‘We concludeerden na die dag dat er nog weinig bekend is over de LHBTIQ+ gemeenschap binnen de UT’, vertelt Renkema. ‘Mogelijk omdat het gewoonweg geen issue is op de universiteit, maar misschien juist wel. Het bleek in ieder geval een belangrijk thema om eens te onderzoeken.’

Renkema schreef zich in op een ‘call’ van het Ambassadeursnetwerk voor ideeën over diversiteit en inclusiviteit. ‘Ik wilde onderzoeken wat er speelt op gebied van de inclusiviteit van LHBTIQ+ medewerkers op de UT. Zijn er problemen? En welke oplossingen draagt de gemeenschap aan? Dat zijn de hoofdvragen van het onderzoek. Mijn inzichten kunnen bijvoorbeeld helpen om stappen te maken op het gebied van het hr-beleid op de universiteit.’

Geen issue?

Het onderzoek is nog niet afgerond. Wel heeft Renkema inmiddels 23 interviews afgenomen onder medewerkers. Hij benaderde ze onder andere via Th!nk with Pride, een platform voor de LHBTIQ+ gemeenschap op de UT. De grote verschillen in ervaring onder medewerkers valt op, stelt Renkema. ‘Sommige ervaringen zijn ronduit negatief, tot aan vormen van discriminatie, terwijl anderen het helemaal niet als een issue ervaren op de UT. Ze vonden het zelfs een beetje vreemd dat ik ze benaderde.’

Renkema benadrukt dat het grootste deel van de LHBTIQ+ medewerkers positief is over hun eigen werksituatie. ‘Al is er nog wel ruimte voor verbetering voor een inclusieve werkomgeving. Zo’n omgeving laat werknemers hun talent optimaal benutten. Dit helpt organisaties om goed te presteren, blijkt uit verschillende onderzoeken.’

Zichtbaarheid

De geïnterviewden zeggen dat de UT meer kan doen om de gemeenschap te ondersteunen en de zichtbaarheid hiervan te vergroten, zegt de postdoc. ‘De afgelopen week was wat dat betreft een goed voorbeeld. De vlag, het bankje, de letters, een verklaring: het is vooral symbolisch, maar symbolen zijn soms belangrijk. Mensen voelen zich gesteund door alle aandacht. Dat is belangrijk: inclusiviteit moet je voelen. Je moet je uniek én onderdeel van de groep voelen. Volgens mij is dat een goede beschrijving van inclusiviteit.’

Voor Renkema is het onderzoek ‘een side project’ naast zijn dagelijkse werk als postdoc op de UT. ‘In de toekomst zou het goed zijn als we op grotere schaal monitoren hoe het zit met inclusiviteit op de universiteit. Maak het bijvoorbeeld onderdeel van het welzijnsonderzoek. Tegelijkertijd gebeurt er al best veel op de universiteit, zoals de recente aanstelling van een diversity and inclusion officer.’

Renkema hoopt de interviews de komende maanden af te ronden. De onderzoeker is nog op zoek naar extra gegadigden voor zijn interviews.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.