Nog 13.000 wijken te gaan

| Marieke Enter

‘Er moeten ontzettend veel wijken op de schop om Nederland aardgasvrij te maken en er is schreeuwend behoefte aan betrouwbare data en modellen.’ Zo schetst UT’er Karina Vink het werkterrein van FIDETT, het fieldlab voor de Twentse energietransitie dat zich woensdag presenteert tijdens de Week van de Duurzaamheid.

'Aardgasvrij worden' is een enorme operatie, die alleen al in Twente impact heeft op 250.000 woningen.

De dimensies van de energietransitie zijn soms lastig te bevatten. Alleen al in Twente raakt het de energievoorziening van niet minder dan 250.000 huizen, de bestaande Twentse woningvoorraad. En dan is er ook nog eens geen standaardrecept voor wat het beste duurzame alternatief is – dat verschilt per wijk, en soms zelfs per straat: all electric, een warmtenet, gas, waterstof?

De aanleg van die nieuwe energiesystemen wordt een ingrijpende operatie, waarbij gemeenten, netbeheerders, woningeigenaren, bouw- en infrabedrijven en installateurs nauw moeten samenwerken. Vink: ‘Samen maken zij Nederland per wijk aardgasvrij – 13.000 in totaal – maar eigenlijk weet nog niemand hoe dat precies moet.’ FIDETT wil extra houvast bieden bij die gigantische operatie.

Extra houvast

FIDETT staat voor Fieldlab Digitalisering Energietransitie Twente en is een samenwerkingsverband van de UT met Saxion, ROC van Twente, Welbions en de gemeente Hengelo. In nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkelt FIDETT een digitale omgeving die allerlei soorten wijktransitie-informatie samenbrengt en ontsluit. ’Een dataroom om ontwerp, engineering en planning op te baseren, simulaties mee te doen, maar die ook handvaten biedt om genoeg nieuwe vakmensen op te leiden tot ‘energietransitie-expert’, licht Vink toe, die samen met universitair docent Leon Olde Scholtenhuis, professor André Dorée en een CE-studententeam (allen Engineering Technology) de UT-honneurs in het project vertegenwoordigt.

Datalagen

In FIDETT komen gegevens samen van bijvoorbeeld nutsinfra en gebouwen, en zowel van de situaties ondergronds, bovengronds als in de meterkast. Olde Scholtenhuis: ‘Datalagen over elkaar heen leggen, is op zich niet zo bijzonder. Maar FIDETT kijkt ook naar wélke data nodig zijn voor een geheel nieuw uitvoeringsproces, hoe die data gepresenteerd moeten worden en hoe allerlei onzekerheden kunnen worden aangeduid. Dit wordt direct gekoppeld aan de grote opleidingsvraag, en dat is vrij uniek.’

Kijkje in de wijk

Komende woensdag presenteert FIDETT zich tijdens de Week van de Duurzaamheid met een online workshop en een virtuele rondleiding door de Hengelose wijk Nijverheid. Dat is een officiële energietransitie-proeftuin waar FIDETT z’n veldwerk doet. ‘Eigenlijk was het plan daar ter plekke uitleg te geven via een grondradar-meting, GIS-datamodellen en 3D visualisaties. Maar door de aangescherpte coronamaatregelen hebben we nu een virtueel alternatief’, aldus Vink.

Met name masterstudenten die geïnteresseerd zijn in de (regionale/lokale) energietransitie, digital twins, grondradar, duurzame energie en klimaatadaptatie worden nadrukkelijk uitgenodigd zich aan aan te melden. Andere geïnteresseerden uit dit werkveld en natuurlijk van de UT zijn ook van harte welkom.  

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.