Onderzoek naar welzijn eerstejaars in crisistijd

| Rense Kuipers

Twee vakgroepen van de faculteit BMS beginnen komende maand een onderzoek naar het wel en wee van nieuwe UT-studenten. Aanleiding is de coronacrisis. Lukt het eerstejaars om te aarden in crisistijd?

Photo by: Frans Nikkels
Eerstejaars bij de Kick-In, afgelopen augustus

Door de coronacrisis worden eerstejaars op z’n zachtst gezegd op de proef gesteld, zegt universitair hoofddocent en onderzoeksleider, Maaike Endedijk van de vakgroep Onderwijskunde. ‘We denken dat het voor nieuwe studenten lastig is om zich thuis te voelen bij hun opleidingen, gezien de huidige situatie. Kennis opdoen tijdens colleges is één ding, maar ze hebben ook contact nodig met studiegenoten om bijvoorbeeld de ongeschreven regels te leren. Veel informele factoren dragen bij aan studiesucces.’

Spiegelen aan pre-crisisgroep

Endedijk voerde vorig jaar een vergelijkbaar onderzoek uit. ‘Vanuit dat project, Bridge the Gap, vroegen we eerstejaars van de technische opleidingen in hoeverre ze zich thuis voelen bij hun opleiding. Die uitkomsten kunnen we spiegelen aan de huidige groep. Zo weten we hoeveel erger de situatie is voor het welbevinden van deze lichting – of misschien wel niet.’

Behulpzame interventies

Het onderzoek begint in de loop van oktober. Eind dit kalenderjaar hoopt ze de eerste resultaten te hebben en begin volgend jaar een meer diepgravende analyse. ‘We willen ons niet te veel vastpinnen op de klinische uitkomsten. Stel bijvoorbeeld dat 30 procent van de deelnemers erg gestrest blijkt te zijn. Dan is het nog niet meteen behulpzaam om er iets aan te doen. Veel studenten ervaren stress, maar wat helpt verschillende type studenten om dat gevoel te verlagen?’

De onderzoeksgroep zet hiervoor een nieuw ontwikkelde feedbacktool in. ‘Op die manier kunnen we inzicht en hulp geven aan deelnemers. We laten zien hoe ze scoren ten opzichte van andere eerstejaars. Het kan al helpen om te weten dat je niet de enige bent die zich zo voelt.  We geven ook tips vanuit de positieve psychologie om de eigen veerkracht te ontwikkelen. Daarnaast verwijzen we naar bestaande filmpjes en webpagina’s over welzijn en naar studieadviseurs of studentpsychologen.’

Om opleidingen te ondersteunen, geven de onderzoekers inzicht in welke omgevingsfactoren een rol spelen in het welzijn. ‘Zo constateerde collega Saskia Kelders eerder in haar onderzoek dat mentale problemen meer spelen onder vrouwelijke, internationale en LHBT-studenten. Door samen te werken in dit onderzoek hopen we inzicht te krijgen in voor welk type student welke vorm van ondersteuning het behulpzaamste is.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.