Weer meer vluchtelingstudenten behalen diploma

| HOP, Evelien Flink

Ruim tweehonderd vluchtelingstudenten hebben vorig jaar een diploma in het hoger onderwijs behaald. Dat zijn er iets meer dan het jaar daarvoor, meldt de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, die voor komend jaar studentmentoren zoekt.

Het eerste jaar aan een hogeschool of universiteit is voor veel studenten best even wennen. En dat geldt nog meer voor jongeren die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen, uit landen als Syrië, Iran of Palestina. Voor hen is alles nieuw.

Het UAF begeleidde vorig jaar ruim 1.900 vluchtelingsstudenten. Van hen staat 27 procent ingeschreven aan een universiteit en volgt 21 procent onderwijs aan het mbo. Het leeuwendeel volgt (52 procent) een opleiding aan een hogeschool.

Aan het eind van vorig jaar hadden 202 studenten hun diploma op zak. Dat zijn er iets meer dan in 2018, toen 191 vluchtelingen afstudeerden.

Mentoren gezocht

Om het eerstejaars vluchtelingstudenten iets makkelijker te maken, koppelt het UAF hen aan een Nederlandse buddy. Deze studentmentoren helpen vluchtelingen om wegwijs te worden op de campus, Nederlandse te oefenen, studieopdrachten voor te bereiden en een sociaal netwerk op te bouwen. Aan het project doen inmiddels ruim vijfhonderd duo’s mee.

Ook voor het komend studiejaar zoekt het UAF weer tachtig nieuwe studentmentoren. Vooral in de steden Den Haag, Leiden, Rotterdam, Delft, Groningen, Almere en Zwolle zijn de buddies hard nodig volgens de stichting.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.