Minister: coronasteun voor student-zzp’ers niet nodig

| HOP, Evelien Flink

Studenten met een eigen bedrijf krijgen geen coronasteun van de overheid. Ze kunnen lenen bij DUO, zei minister Koolmees van Sociale Zaken gisteren in een groot debat met de Tweede Kamer. Wel wil hij flexwerkende studenten misschien tegemoetkomen.

Photo by: Frans Nikkels

Door de coronacrisis zitten veel zelfstandige ondernemers plotseling zonder werk. Wie in geldnood komt, kan aankloppen bij de overheid voor financiële steun. Maar voor studenten met een eigen bedrijf geldt die regeling niet. Zij moeten maar geld lenen bij DUO.

De Landelijke Studentenvakbond vindt de situatie ‘onverantwoord’ en krijgt bijval van de oppositie. De PvdA stelde Kamervragen en DENK diende een motie in. Volgens de fracties zouden gedupeerde studentondernemers alsnog een uitkering moeten krijgen.

Dat voorstel wimpelde minister Koolmees (D66) weg. ‘De studiefinanciering is een passende en toereikende voorziening’, zei hij gisteren in de Tweede Kamer tijdens een debat over het coronasteunpakket.

Dure wens

Er werd ook gesproken over steun voor ontslagen flexwerkers. Tot deze groep behoren veel studenten: ze werken op nulurencontracten of als uitzendkracht en zijn nu hun bijbaan kwijt. Inmiddels is er voor deze flexwerkers een vangnetregeling: de zogeheten TOFA. Het gaat om een tegemoetkoming van 600 euro bruto per maand, voor drie maanden.

Maar wie voor compensatie in aanmerking wil komen, moet in februari minimaal 500 euro bruto hebben verdiend. Dat drempelbedrag willen de PvdA en D66 met 100 euro verlagen. Ze vrezen dat veel studenten anders niet voor de regeling in aanmerking zullen komen.

Minister Koolmees waarschuwde dat het een dure wens is van deze fracties. ‘Maar ik ben bereid om na te denken over wat daar kan, als uw Kamer dat van mij vraagt. Ik ben als was in uw handen.’

De Tweede Kamer stemt dinsdag over de moties.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.