UT versoepelt mondjesmaat, alleen waar het kan

| Rense Kuipers

De gisteravond aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen, heeft ook gevolgen voor de campus. De prioriteit van de UT ligt bij het geleidelijk heropenen van de laboratoria en onderwijs waarvoor campusfaciliteiten nodig zijn. CvB-woordvoerder Laurens van der Velde licht de UT-besluiten toe.

Photo by: RIKKERT HARINK

Kunnen medewerkers weer terug naar hun werkplek?

‘De Rijksoverheid roept op om de komende tijd zoveel mogelijk thuis te blijven werken, dat geldt dus ook voor UT’ers. Wij kiezen ervoor om uit te breiden met de júiste activiteiten. Dat zijn in dit geval de activiteiten die niet thuis kunnen worden uitgevoerd: in de laboratoria, of onderwijs waarvoor campusfaciliteiten noodzakelijk zijn. Dat betekent dus niet dat alle gebouwen en labs ineens weer open mogen. Het is heel moeilijk om af te wegen waar de ruimte en urgentie liggen. Daar komen ook andere vraagstukken bij kijken, zoals de totale hoeveelheid mensen en het aantal bhv’ers die aanwezig moeten zijn. De UT heeft de verantwoordelijk om de gezondheid en veiligheid van iedereen te waarborgen.’

Maar er komt dus wel versoepeling?

‘De labs gaan al steeds meer open voor kritisch en urgent onderzoek. Dat breiden we de komende weken verder uit. Maar we hebben ook de ruimte om weer terug te schakelen als de situatie daarom vraagt. Wat we absoluut niet willen, is dat er te veel mensen in de gebouwen zijn. Het zou zonde zijn als mensen die er niet hóeven te zijn de activiteiten belemmeren van de mensen die niet anders kunnen. Dat is dus ook onze winstwaarschuwing die we de UT-gemeenschap meegeven.’

Onderwijs blijft dus op afstand tot na de zomer?

‘Klopt, op misschien een enkele uitzondering na. Voor het onderwijs na de zomer zijn we stellig: ons onderwijsconcept vraagt om fysiek onderwijs en dat bieden we zoveel mogelijk op de campus aan. Daarin trekken we de lijn die de VSNU gisteren communiceerde wat steviger door. We hebben een grote campus, met veel ruimte. En we zijn een technische universiteit, dus we zijn ook sterker afhankelijk van labfaciliteiten dan algemene universiteiten, dat geldt ook voor practica en onderzoek van bachelor- en masterstudenten. Hoe we het precies gaan inrichten is nu nog onduidelijk. Misschien moet je wel tenten neerzetten om colleges in te geven. We moeten hoe dan ook creatief omgaan met de ruimte die we hebben.’

De versoepelingen bieden vanaf 11 mei ruimte voor sport, cultuur en bibliotheken. Wat zijn de plannen van de UT?

‘Die werken we momenteel uit. Van de Vrijhof is duidelijk dat we dat gebouw willen en kunnen openen op korte termijn. Maar voordat we dat doen, geldt dat we nog een extra slag moeten maken. Wil je reguleren hoeveel mensen tegelijkertijd in de bibliotheek kunnen, dan moet je daar je reserveringssysteem op inrichten. Eenzelfde slag moeten we ook voor sport en cultuur maken. Alles met de gezondheid en veiligheid in het achterhoofd.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.